2014 10 12

Vašingtone su JAV prekybos atstovu Michaelu Fromanu kalbėjomės apie Lietuvos, kaip prekybos partnerės, privalumus.Akcentavau, kad Lietuvoje yra daug galimybių plėtoti dvišalį bendradarbiavimą informacinių technologijų, finansinių paslaugų, gamtos mokslų ir didelės pridėtinės vertės gamybos srityse.M. Fromanas pažymėjo, kad JAV šiose srityse turi daug patirties, o Lietuva laikoma patrauklia šalimi investicijoms.

2014 10 12

Susitikime šnekėjomės su JAV kongresmenu demokratu Adamu Schiffu bei verslo ir prekybos asociacijų atstovais. Akcentavau, kad JAV yra strateginis Lietuvos partneris – mūsų valstybes sieja bendros vertybės, saugumo garantijos ir ekonominiai interesai. Kongresmenas A. Schiffas neliko skolingas – pabrėžė, kad JAV Lietuvą mato ne tik kaip strateginę-politinę partnerę, bet ir kaip patikimą valstybę plėtojant abipusius verslo…

Plačiau…

2014 10 12

Produktyvi diena JAV didelį dėmesį skiriant Lietuvos ir JAV mokslininkų bendradarbiavimui tyrimų ir inovacijų srityse. Po pietų su Stanfordo tyrimų instituto „SRI international“ asocijuotuoju direktoriumi tyrimams ir analitikai Dr. Jeffrey Alexanderiu aptarėme bendradarbiavimą Lietuvos Inovacijų plėtros 2014–2020 m. programoje. Pagrindinis Programos tikslas – padidinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą sukuriant efektyvią inovacijų sistemą, skatinant ekonomikos inovatyvumą. Vakarop NASA…

Plačiau…

2014 10 12

JAV Holokausto memorialiniame muziejuje kartu su žmona uždegėme simbolinę žvakutę Holokausto aukoms atminti.Lietuva šimtmečius buvo svetingi žydų namai, todėl Holokausto tragedija yra skausminga visiems mūsų šalies gyventojams. Muziejuje susitikęs su Tarptautinių programų vyresniuoju patarėju Arthuru Bergeriu pažymėjau, kad Lietuvos Vyriausybė deda visas pastangas, siekdama atkurti istorinį teisingumą, saugoti ir puoselėti žydų kultūrinį palikimą bei tęsti Holokausto…

Plačiau…

2014 10 12

Šiandien Pitsburgo universiteto medicinos centras (UPMC) su Baltijos medicinos tyrimų institutu pasirašė sutartį dėl modernaus vėžio gydymo centro Lietuvoje steigimo. Simboliška, kad ši sutartis pasirašyta spalio mėnesį – kovos su krūties vėžiu mėnesį. Pensilvanijoje mūsų delegaciją priėmė miesto meras, kongresmenas demokratas Mike’as Doyle, UPMC prezidentas Jeffris A. Romoffas ir lietuvių kilmės Pitsburgo universiteto rektorius Patrickas D. Gallagheris. Sutarėme,…

Plačiau…

2014 10 12

Jungtinėse Amerikos Valstijose susitikau su Amerikos-Lietuvos verslo tarybos prezidentu Ericu Stewartu ir kitais tarybos atstovais. Susitikime kalbėjome apie strateginę JAV ir Lietuvos partnerystę, ekonominius santykius, taip pat aptarėme investavimo galimybės ir naujų eksporto rinkų klausimus.

2014 10 04

Nuoširdžiai sveikinu mūsų šalies mokytojus, dėstytojus ir auklėtojus su profesine švente. Mokytojo darbas yra tikrasis patriotizmas, kurio taip reikia kiekvienos visuomenės bei valstybės susitelkimui ir tvirtybei.Mokyklos suole per gyvąją istoriją įdiegta meilė mūsų praeičiai, išmokymas ne tik imti, bet ir duoti kitiems skatina jaunimą daryti gerus darbus, tarnauti Tėvynei, visuomenei ir žmonėms. Greitai savo 100-metį žymėsianti…

Plačiau…