Aktualijos

Lygios visų Lietuvos žmonių galimybės, lygių teisių užtikrinimas, kova su bet kokios formos diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais yra valstybės pareiga ir būtina sąlyga kuriant gerovės valstybę.Vyriausybė darė ir daro viską, kad energetikos sektoriuje vyrautų stabilumas, o kainos už elektrą ir dujas vartotojams nedidėtų. Konservatoriai ir buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas, būdami valdžioje, nesprendė problemų dėl elektros ir dujų kainų. Dabar, kasmet mažėjant dujų ir elektros kainoms, konservatoriai elgiasi desperatiškai, stengdamiesi įnešti į energetikos sektorių sumaištį. Jų valdymo laikotarpiu 2010-2013 m. VIAP išlaidos nepagrįstoms, elektros energijos gamybos kvotoms ir subsidijoms augo milžiniškais šuoliais – nuo 125 iki 250 mln. eurų. Subsidijoms išleisti mokesčių mokėtojų pinigai. O to galėjo būti išvengta, jei A. Sekmokas nebūtų norėjęs penėti termofikacinių, o būtų rūpinęsis mažesne kaina vartotojams. Per trejus metus mūsų Vyriausybei pavyko sutaupyti 87 mln. eurų VIAP lėšų. O elektros kainą mums pavyko sumažinti iš viso 16 procentų.

Konservatoriai dabar bando sugriauti ir esamą tvarką dujų sektoriuje, mat sumažėjusi kaina vartotojams ir kompensaciniai mechanizmai rodo, jog socialdemokratų Vyriausybė dirba rezultatyviai. Opozicijos lyderis Andrius Kubilius net kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kad išsiaiškintų, ar nebuitiniams gamtinių dujų vartotojams galiojanti permokos už 2013-2014 metais įsigytas dujas kompensavimo tvarka neprieštarauja teisei.

Džiaugiuosi, kad laiku sureagavome ir radome sprendimus, kad sugebėjome priimti aiškų ir skaidrų mechanizmą, kurio pagrindu dujų tiekimo įmonės buvo įpareigotos, vadovaujantis Vyriausybės nustatytais principais, pakoreguoti ateities laikotarpių gamtinių dujų kainodarą nebuitiniams vartotojams. Manau, kad konservatorių kreipimasis yra ne tik nepagrįstas, bet tai yra nevilties išraiška, kai supranti, kad tavo oponentai sugeba laiku išspręsti problemas. Konstitucinis Teismas jau yra konstatavęs, jog abejonės dėl valstybės ekonominės politikos turinio, prioritetų ir priemonių nėra teisiniai argumentai ir nesudaro pagrindo svarstyti teisės akto atitikimo aukštesnės galios teisės aktams bei Konstitucijai. Vyriausybės sukurtas mechanizmas yra realiai veikiantis, ekonominė nauda yra grąžinama rinkai, o vartotojai gamtines dujas gali įsigyti už patrauklią kainą. Tai ir verčia konservatorius „prakaituoti“.

Vyriausybės pasirinktas kainų skirtumo grąžinimo nebuitiniams vartotojams mechanizmas yra analogiškas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintam gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams nustatymo mechanizmui. Pasirinktas dujų kainų nuolaidos perkėlimo vartotojams modelis per ateities laikotarpius užtikrina, jog dujų kainų sumažinimas pasiektų tiesiogiai visus galutinius Lietuvos vartotojus. Visų pirma, tiesiogiai per atpigusias vartotojams tiekiamas dujas, o antra, per vartojimo krepšelį, į kurį įeina ir šiluma, pagaminta naudojant dujas, sudaro daugelio paslaugų ir prekių kaštų dalį.