Aktualijos

fb-ij376291_0Vyriausybėje svarstėme papildomus veiksmus, kurių būtina imtis alkoholio vartojimui šalyje stabdyti. Iki vasario 15 dienos turi būti parengtas tarpinstitucinis Veiksmų planas alkoholio vartojimo problemoms spręsti – toks sprendimas priimtas Vyriausybės pasitarime. Įgyvendinant šį planą 2016 m. turi dalyvauti Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų, Susisiekimo, Ūkio, Teisingumo, Krašto apsaugos, Kultūros ministerijos bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, Kūno kultūros ir sporto departamentai.

Pastarojo laiko įvykiai liudija, kad skaudžios alkoholio vartojimo pasekmės palietė visus valstybės valdymo sektorius, todėl šiai problemai spręsti telkiamos įvairios šalies institucijos. Kovai su alkoholio vartojimu bus skiriamas didesnis finansavimas ir tam bus panaudotos iš akcizo mokesčio surinktos lėšos. Šiemet Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui skirta 1,3 mln. eurų, kurie bus skirti visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, mokslinius tyrimus ir socialinę reklamą.

Šiandien alkoholio vartojimas ir jo pasekmės negali būti siejamas tik su netinkamai organizuota prevencija ar nepakankamai išplėtotomis gydymo paslaugomis. Būtina įsisąmoninti, kad visi ūkio sektoriai turi būti atsakingi už šios problemos sprendimą, sveikatos sektorius, net ir teikdamas aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, negali išspręsti tų socialinių ir ekonominių problemų, kurios lemia psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Visuomenės sveikatos interesą reikia pripažinti prioritetiniu.

Pagal priimtą Vyriausybės protokolinį nutarimą visos minėtos institucijos iki 2016 m. vasario 1 d. turi pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai savo siūlomas priemones Veiksmų planui alkoholio vartojimo problemoms spręsti. Veiksmų planą Sveikatos apsaugos ministerija turi parengti iki 2016 m. vasario 15 d. Jame būtina numatyti konkrečias, moksliškai pagrįstas ir efektyvias priemones, užtikrinant glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą visose srityse. Visos priemonės turi būti įgyvendintos 2016 metais.