Aktualijos

Išankstiniais duomenimis, 2015 m. trečiąjį ketvirtį, kaip ir antrąjį, tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje augo ir sudarė 247,2 mln. eurų. Tai atspindi užsienio investuotojų pasitikėjimą šalies investicine aplinka.

TUI augimą rodo tai, jog per 2015 m. tris pirmuosius ketvirčius jų suma Lietuvoje padidėjo 307 mln. eurų, tai yra 2,4 proc. Lyginant su 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, pernai vienam gyventojui vidutiniškai teko 144 eurais daugiau TUI. Iš viso per tris pirmuosius 2015 m. ketvirčius užsienio kapitalo investicijos Lietuvoje sudarė 564,3 mln. eurų, tai yra 2 procentus šalies Bendrojo vidaus produkto. Didesnės investicijos reiškia didesnį darbo vietų skaičių, augančius atlyginimus dirbantiesiems ir pilnėjantį valstybės biudžetą. Rezultatą gerino ir kryptinga Vyriausybės politika, gerinant investicinę aplinką, įskaitant ir Vyriausybės ambicijas priimti socialinį modelį. Verslo nuomone, priėmus šį modelį būtų sudarytos galimybės sukurti dar daugiau darbo vietų, tad tikiuosi, kad Seimas jį priims pavasario sesijoje.

Lietuvoje daugiausia yra investavę Švedijos (3,2 mlrd. eurų ir 24,3 proc. visų TUI), Nyderlandų (1,6 mlrd. eurų ir 11,9 proc. visų TUI), Vokietijos (1,2 mlrd. eurų ir 9,4 proc. visų TUI), Norvegijos (861 mln. eurų ir 6,5 proc. visų TUI), Lenkijos (825,5 mln. eurų ir 6,3 proc. visų TUI) bei Estijos (560,8 mln. eurų ir 4,3 proc. visų TUI) investuotojai.

2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, sukauptosios TUI Lietuvoje iš Europos Sąjungos valstybių narių sudarė 10,9 mlrd. eurų (82,6 proc. visų TUI), iš euro zonos šalių – 5,9 mlrd. eurų (44,7 proc. visų TUI), iš NVS šalių – 300,3 mln. eurų (2,3 proc. visų TUI).