Aktualijos

7798_95c7ff9b4ea895a7dc6add3fdfc87c8ePraeitą savaitę lankiausi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kur susitikau su čia besimokančiais mokiniais. Ši mokykla, įkurta daugiau nei prieš šimtą metų, telkė ir ugdė šalies Nepriklausomybės signatarus, prezidentus ir kitus iškilius valstybės veikėjus. Šioje gimnazijoje nuskambėjo savotiškas Lietuvos Nepriklausomybės preliudas. Nors mūsų valstybingumo ištakos siekia daugiau nei tūkstantį metų, pastarasis šimtmetis mums buvo itin svarbus. Per šį laikotarpį net du kartus iškovojome Nepriklausomybę, šiandien, kaip laisvi piliečiai, jau gyvename ilgiau nei žmonės prieškario Lietuvoje. Mes jau netrukus – 2018-aisiais – švęsime Lietuvos 100 metų jubiliejų. Mums labai rūpi, kad į jubiliejaus renginius su savo iniciatyvomis įsitrauktų kuo daugiau jaunų žmonių. Labai svarbu skatinti jaunimo užimtumą, savanorystės idėją, nes tai ugdo atsakomybę, rūpestį vieni kitais, ir, galiausiai, įsitraukimą į valstybėje vykstančiuose procesus. Netrukus pradės veikti specialus interneto puslapis, tad kviečiu visus, ypač jaunosios kartos atstovus, domėtis ir siųsti savo pasiūlymus, kaip norėtumėte paminėti šią didelę šventę. Manau, būtent jaunajai kartai teks labai svarbus uždavinys – toliau kurti ir saugoti mūsų valstybę. Vytauto Didžiojo gimnazija yra Vytauto Didžiojo universiteto koordinuojamo projekto, skirto užsienyje gyvenančių ar sugrįžusių lietuvių vaikų lituanistiniam ugdymui, partnerė. Už pusantro šimto kilometrų nuo Vilniaus yra daugiatautis Visaginas, kuriame šiandien nedaug kas kalba lietuviškai. Mokiniams labai praverstų bendravimas su gilias lietuviškas šaknis turinčia mokykla Rytų Lietuvoje. Tai, manau, būtų geras bendradarbiavimo pavyzdys.