Aktualijos

Lietuvos pieno sektoriuje – sudėtinga situacija, jis išgyvena didelę krizę. Būtina ieškoti būdų kompensuoti praradimus, patirtus pieno gamintojų, taip padedant jiems susidoroti su iškilusiais iššūkiais.

Esu įsitikinęs, kad būdas padėti Lietuvos pieno gamintojams turi būti rastas kovo 14 d. vyksiančiame Europos Sąjungos šalių žemės ūkio ministrų ir EK atstovų susitikime.

Ieškant kompleksinio sprendimo kaip palengvinti situaciją pieno sektoriuje, reikia, kad EK supaprastintų valstybės pagalbos taisykles. Dėl šios problemos laišku kreipiausi į Europos Komisijos (EK) Pirmininką Žaną Klodą Junkerį su prašymu kuo skubiau imtis konkrečių veiksmų susidariusiai situacijai gerinti.

2015 m. EK skyrė tikslines išmokas Lietuvos ūkininkams, kurios iš dalies palengvino situaciją pieno sektoriuje. Vis dėl to, Lietuvos pieno gamintojų pajamos praėjusiais metais, lyginant su 2014 m., (skaičiuojant su gauta parama) sumažėjo 75,7 mln. eurų.

Lietuva yra pateikusi konkrečius siūlymus EK dėl papildomų priemonių taikymo sprendžiant susidariusią situaciją. Mūsų šaliai ypač aktualios trumpalaikės priemonės: siekiant palaikyti mūsų pieno sektoriaus gyvybingumą šiuo kriziniu laikotarpiu, būtina papildoma ES tikslinė parama gamintojams su kuo didesniu nacionaliniu lankstumu paskirstant šią paramą ir sprendžiant struktūrines sektoriaus problemas. Taip pat būtina tęsti ir tobulinti dabar veikiančias rinkos reguliavimo priemones bei ieškoti efektyviausių sprendimų padėčiai rinkose stabilizuoti.