Aktualijos

mokslo-centro-laboratorija-70695030Šiandien dalyvavau iškilmingame Jungtinio gyvybės mokslų centro ir Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro atidaryme Saulėtekio slėnyje Vilniuje, taip pat apžiūrėjau Saulėtekio slėnyje atidaromą Europos branduolinių tyrimų centro (CERN) parodą, kurioje eksponuojamas ir didžiojo dalelių greitintuvo modelis. Lietuva siekia asocijuotos CERN narystės.

Taip, šiandien esame įgyvendintos svajonės liudininkai. Nuostabu! Duris atvėrė Lietuvos protų centrai. Čia dirbantys mokslininkai sukuria beveik du trečdalius Lietuvos mokslo produkcijos, jeigu ją matuotume publikacijų ir patentų skaičiumi.

Šiuose mokslo pasauliuose yra sutelkta geriausia, ką turi Lietuva, – tai ir pasaulinio lygio mokslininkai, ir talentingas jaunimas, ir moderniausia tyrimų įranga. Vienas šios mokslo programos prioritetų – konkurencingos studijos. Akademinis jaunimas mokysis greta mokslo autoritetų, dirbančių savo laboratorijose, atviros prieigos centruose.

Dabar didžiausia mūsų viltis, kad čia sutvirtės mokslo, studijų ir verslo lydinys – geriausias kuras mūsų pažangos varikliams. Kad čia bus tos durys, kurias atvers iš plataus pasaulio grįžtantys mūsų protai, talentai iš kitų šalių ir investuotojai, norintys gaminti inovatyvius produktus ir kurti naujas technologijas.

Bendra Jungtinio gyvybės mokslų centro projekto vertė – 49,5 mln. eurų, iš kurių 14,6 eurų Vyriausybė numatė šalies biudžete, Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro projekto vertė – 69,2 mln. eurų, iš kurių 10,4 eurų skirta iš biudžeto, o kitos lėšos – iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją buvo patvirtinusi dar G. Kirkilo vadovaujama 14-oji Vyriausybė. Slėnių kūrimo tikslas – sukurti tinkama sąlygas fizinių, gamtos mokslų, biomedicinos ir technologijos mokslų tyrimams. 2007 m. rugsėjo mėnesį buvo pateiktos penkių slėnių vizijos: dviejų Vilniuje, dviejų Kaune ir vieno Klaipėdoje. Šias vizijas vertino ne tik Lietuvos, bet ir užsienio ekspertai., buvo sutelktos Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos pajėgos. Patobulintos slėnių plėtros vizijos pateiktos 2008 m. sausio mėnesį, o švietimo ir mokslo bei ūkio ministrų bendru įsakymu pavesta kurti slėnių programas. Slėnių projektai buvo patvirtinti 2008 m. kovo – lapkričio mėnesiais.

Pasikeitus ministrų kabinetui, A. Kubiliaus vadovaujama 15-oji Vyriausybė pakeitė slėnių kūrimo koncepciją, naujai vertintų projektų patvirtinimas užsitęsė iki 2010 m. balandžio pabaigos, kitaip tariant, sugaišta apie pusantrų metų pervertinant buvusios Vyriausybės paskirtų ekspertų darbą. Dėl tos priežasties užtruko viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, o statybos vyko pagal labai įtemptą grafiką. Užsitęsus teisinėms procedūroms iki šiol nėra sukurtas Jūrinis slėnis (įsigytas tik laivas, kita įranga, bet nepastatytas laboratorinis korpusas). Slėnių Kaune atidarymai vyko 2014–2015 metais, o Vilniaus slėniai pradeda veikti nuo 2016 m. kovo.