Aktualijos

11771_5fd11cfa4a54be506d8fddfe5335fd1cVakar Vyriausybės rūmuose kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generaliniu sekretoriumi Angelu Gurria dalyvavau Lietuvos prašymu EBPO atliktos pirmosios ekonominės apžvalgos ataskaitos pristatyme.

Lietuva EBPO šių metų sausio mėnesį jau įteikė Pradinį stojimo į organizaciją memorandumą, kuriame pateiktos šalies pirminės pozicijos dėl EBPO teisės aktų.

Lietuva atsakingai įgyvendina bendrą Lietuvos ir EBPO veiksmų planą, kartu su užsienio šalių ekspertais peržiūri valstybės įmonių, inovacijų politikos, ekonominio vertinimo, jaunimo užimtumo ir rinkos atvirumo valdymo sritis. EBPO generaliniam sekretoriui A.Gurria sakiau, kad mūsų ekspertai atsakingai dirba pertvarkant atskirų šalies ūkio sričių valdymo modelį, siekiant atitikti EBPO standartus.

Turime aiškų tikslą – perimti ir su pažangiausiomis pasaulio valstybėmis pasidalyti sukaupta patirtimi, siekiant užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. Remdamiesi EBPO ekspertų rekomendacijomis, esame pasiruošę įgyvendinti reikiamas reformas ir sklandžiai baigti stojimo į organizaciją procesą. Pristatytos Lietuvos ekonomikos apžvalgos tikslas – nustatyti, kokį poveikį ilgalaikiam šalies ekonomikos augimui ir makroekonominei padėčiai turi ūkio sektoriams taikomi sprendimai. Apžvalga orientuota  į fiskalinės ir finansų politikos, produktyvumo didinimo, integracinio augimo skatinimo ir kitų sričių vertinimą ir rekomendacijas.

Ekonomikos apžvalgoje teigiama, jog Lietuvos ekonomika sugebėjo gana greitai atsitiesti po krizės. Kaip pažymėjo EBPO generalinis sekretorius A. Gurria, pastaraisiais metais mūsų šalies ekonomika augo greičiau negu kitų ES šalių, o Lietuvos prisijungimas prie euro zonos yra nuveiktų darbų įvertinimas. Apžvalgoje pripažįstama, kad Lietuva gana sėkmingai perorientavo eksportą į kitas rinkas (lietuviškos kilmės prekių eksportas ypač padidėjo į Vidurio Rytų ir Azijos šalis).

Taip pat prognozuojama, kad nedarbo lygis turėtų ir toliau nuosekliai mažėti. Pažymėta, kad Lietuva jau ėmėsi efektyvių priemonių prieš mokesčių vengimą, padaryta rimta pažanga įgyvendinant energetikos infrastruktūros projektus. Mokesčių politikoje didžiausią dėmesį ir toliau bus skiriamas mokesčių struktūros gerinimui, ją orientuojant į ekonomikos augimą, kartu laipsniškai mažinant darbo apmokestinimo naštą, ypač atsižvelgiant į mažas pajamas gaunančius asmenis.

Pabrėžiau, kad skiriame daug dėmesio integracinio augimo skatinimui. Tokie veiksniai, kaip nedidelės įsidarbinimo galimybės žemos kvalifikacijos darbuotojams ar menkas darbo užmokestis bus sprendžiami taikant naująjį socialinį modelį. Jame pateikiamas modernizuotas darbo santykių, užimtumo, socialinės apsaugos ir pensijų reglamentavimas, siekiant skatinti ūkio plėtrą ir užtikrinti geresnes sąlygas kurti naujas darbo vietas, taip pat garantuoti lanksčias ir saugias darbo sąlygas.

Tačiau Lietuvos laukia ir nemaži iššūkiai.

EBPO vadovas sakė, jog Lietuva turėtų atkreipti dėmesį į valstybės valdomų įmonių veiklos efektyvinimą, toliau tęsti kovą su korupcija, prisijungiant prie EBPO konvencijos, atkreipti dėmesį į profesinių gebėjimų problemą.

Kai strategiškai mąstančios valstybės žengia kartu, jos greičiau pasiekia bendrus tikslus. Todėl mūsų Vyriausybės prioritetas ir visos šalies žmonių interesas yra visateisė narytės EBPO. Būdama ekonomiškai pažangiausių pasaulio valstybių klubo nare, Lietuva sustiprins savo konkurencingumą, įgaus naują pagreitį ekonomikos augimui ir taip prisidės prie visų EBPO valstybių-narių gerovės.

Narystė EBPO – svarbus Vyriausybės veiklos prioritetas. Tikimės sklandaus ir greito derybų proceso, kurio metu esame pasirengę įgyvendinti EBPO ekspertų teikiamas rekomendacijas šalies ūkio modernizavimui paspartinti.