Aktualijos

11819_c7a1ba41dde3a690c7ed0b06b9b073d3Su naujuoju „PKN Orlen“ prezidentu Wojciechu Jasinskiu aptarėme Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos „Orlen Lietuva“ planus. Lietuva labai vertina partnerystę su „Orlen Lietuva“. Šios įmonės valdoma Mažeikių naftos perdirbimo gamykla yra strategiškai svarbus ūkio subjektas, aprūpinantis visą Baltijos regioną naftos produktais. Mums svarbu, jog bendrovė užtikrintų Mažeikių gamyklos ilgalaikę veiklą. Pokalbio metu buvau informuotas, jog koncernas „PKN Orlen“ yra suinteresuotas, kad „Orlen Lietuva“ gamybos apimtys didėtų, o ne mažėtų, kad būtų kuriama daugiau darbo vietų ir būtų galimybė plėstis. Kad kartu su AB „Klaipėdos nafta“ būtų galima įgyvendinti ekonomiškai naudingą produktotiekio tarp „Orlen Lietuva“ ir AB “Klaipėdos nafta” statybą. Šiuo klausimu turėtų dirbti abiejų įmonių specialistai. „PKN Orlen“ prezidentas informavo, jog tebevyksta derybos tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir „Orlen Lietuva“ dėl logistikos tarifų. Esu įsitikinęs, kad įmanoma padaryti taip, kad derybų rezultatai būtų naudingi abiem pusėms.