Aktualijos

Dar prieš susitikimą su Lietuvos studentų sąjungos (LSS) atstovais prisiminiau vieną problemą, kurią, pamaniau, tikrai paliesime. Tai iš esmės diskriminacinė Valstybės tarnybos įstatymo nuostata, kuri kolegijų absolventams užkerta kelią pretenduoti į A lygio valstybės tarnautojų pareigybes. Susitikime palietėme ir šią temą, apsvarstėme galimybę pakeisti tą reikalavimą priimant naująjį Valstybės tarnybos įstatymą, ir dar daug kitų temų: studijų kokybės ir finansavimo klausimai, išklausyti siūlymai dėl studentų finansinės padėties gerinimo, aptartos priemonės, kuriomis toliau bus tęsiamas bendradarbiavimas tarp Vyriausybės ir LSS.

Pasidžiaugiau, kad žingsnis po žingsnio įgyvendinami susitarimai, kuriuos kartu su LSS prezidentu Pauliumi Baltoku išdėstėme 2014 metais pasirašydami ketinimų protokolą – pirmąjį oficialų dokumentą tarp Vyriausybės ir LSS dėl bendrų veiksmų siekiant gerinti studentų finansinę padėtį ir bendrabučių būklę.

Nuo bendradarbiavimo sutarties pasirašymo jau padidinome paramą gerai besimokantiems studentams. Praėjusiais metais tam skirta 4,6 mln. eurų, tai yra 0,64 mln. eurų daugiau negu 2014-aisiais. Padidinus valstybės paramą studentams, už studijas sumokėtas įmokas atgaus beveik pustrečio tūkstančio geriausiai besimokančiųjų studentų.

Studentai atkreipė dėmesį, jog siekiant toliau didinti įmokas atgaunančių studentų skaičių, būtina aiškiai apibrėžti, kokius kriterijus turi atitikti gerai besimokantis studentas. LSS atstovų teigimu, tam būtina kuo skubiau priimti naująjį Mokslo ir studijų įstatymą Seime. LSS nariai teigiamai įvertino ir papildomą doktorantūros studijų finansavimą – doktorantų stipendijos padidintos net 25 procentai, tačiau iškėlė ir doktorantų socialinių garantijų gerinimo klausimą. Pasiūlyta šiuo metu galiojančius teisės aktus papildyti nuostatomis, kad teisę gauti motinystės pašalpą turėtų asmenys iki 35 metų amžiaus, nepriklausomai nuo turimo darbo stažo. Šiuo metu įstatymas tokią teisę numato asmenis iki 26 metų amžiaus.

Vyriausybė iki 2020 metų planuoja papildomai skirti 22,4 mln. eurų iš ES struktūrinių fondų, kas sudarys galimybę finansuoti papildomus 400 doktorantūros studijų vietų. Pirmų studijų metų doktorantų stipendija jau padidėjo 79 eurais – nuo 315,4 iki 394,25 eurų; antrų, trečių ir ketvirtų metų doktorantų stipendijos –  92 eurais – nuo 364,8 iki 456 eurų. Skatinamosios bakalauro studijų stipendijos taip pat didėjo 25 procentais. LSS nuomone, formuojant naująjį šalies biudžetą reikėtų atžvelgti į galimybę ir toliau jas palaipsniui didinti.