Aktualijos

seselis1Ilgus metus vykdant prevencinę veiklą ir kovojant su šešėline ekonomika šiandien jau skaičiais galime įvardyti mūsų pastangų rezultatus. Vien pernai Lietuvos šešėlinės ekonomikos dalis nuo BVP sumažėjo 1,3 procentinio punkto, o iš šešėlio atimta piniginė BVP išraiška sudarė beveik pusę milijardo (480,9 mln.) eurų.

Gegužės 23–29 dienomis įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose rengiant iniciatyvas, skirtas kovai su šešėline ekonomika, o šiandien Vyriausybės rūmuose dalyvavau konferencijoje „Šešėlinė ekonomika. Pokyčiai per dešimtmetį“. Prieš tai Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje vyko akcija „Lietuva be šešėlio“, kurios metu buvo galimybė pabendrauti su žmonėmis.

Žmonės supranta, kad pasiekti pažangą kovoje su korupcija padėjo ne atskiros akcijos ar pavieniai veiksmai, bet visų atsakingų institucijų koordinuota veikla. Atnaujintas Komisijos kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui koordinuoti darbas, numatyta ir vykdoma nemažai kriminalinės žvalgybos ir baudžiamojo persekiojimo priemonių, kurios realizuojamos bendradarbiaujant teisėsaugos institucijoms, muitinei, Valstybinei mokesčių inspekcijai, prokuratūrai. Šiemet palaipsniui pradėsianti veikti išmanioji mokesčių administravimo sistema dar labiau sustiprins kovą su nesąžiningu mokesčių administravimu.

Tačiau siekiamas rezultatas nėra tik baudžiamasis. Daug svarbiau yra skatinti dialogą ir šviesti visuomenę apie mokesčių naudą. Galime pasidžiaugti, kad per 10-metį išties pasikeitė kontrolės institucijų požiūris. Šiandien vyrauja jau ne baudimo nuostatos, o dialogas ir sprendimų ieškojimas. Konsultantai teikia informaciją, kaip pagerinti verslo sąlygas, padeda nepasimesti kartais painiame mokesčių sistemos mechanizme, vykdo skaidrumo iniciatyvas ir aiškina, kam naudojami gyventojų sumokėti mokesčiai.

Pilietiški gyventojai, jaunimas vis aiškiau supranta, kad sąžiningai sumokėti mokesčiai grįžta per geresnį socialinį aprūpinimą, didesnes pensijas, turime geresnes mokslo sąlygas, viešąjį saugumą. Labai svarbu, kad girdime ir vis stipresnį verslo balsą, vis daugiau verslininkų pasisako už skaidrumą ir sąžiningumą. Tikrai tikiu, kad pastaraisiais metais pradėtas glaudesnis bendradarbiavimas šešėlinės ekonomikos klausimais su mokslo institucijomis suteiks papildomą impulsą šviečiant jaunąją kartą.