Aktualijos

Atsižvelgdama į sudėtingą pieno gamintojų situaciją, Vyriausybė šiandien posėdyje nutarė šio mėnesio pabaigoje išmokėti daugiau kaip 17 mln. Eur iš valstybės biudžeto nacionalinę paramą už pieną. Paramą gaus daugiau kaip 30 tūkst. aktyvių pieno gamintojų.

Šis sprendimas padės dar labiau sumažinti patirtą žalą pieno gamintojams dėl mažėjančių kainų.

Atkreiptinas dėmesys, kad parama bus mokama tik tiems pieno gamintojams, kurių vardu šiemet Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės.