Aktualijos

Susitikęs su už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas bei vidutines įmones atsakinga Europos Komisijos (EK) nare Elžbieta Bienkowska aptariau paslaugų teikimo ir kitus bendrosios rinkos strategijos bei su konkurencingumu ir pramonės modernizavimu susijusius klausimus, taip pat Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai.

Lietuva kartu su Europos Komisija tęsia darbą, siekdamos užtikrinti stabilią ir palankią verslui reguliavimo aplinką, kuri stiprintų ES, o kartu ir Lietuvos konkurencingumą bei ekonominę gerovę.

Europos komisarė pasidžiaugė, kad Lietuvos Vyriausybė vykdo aktyvų ir efektyvų dialogą su EK svarbiais visai Bendrijai klausimais, tarp jų ir susijusiais su vieninga ES rinka.

Susitikime trumpai aptartos EK parengtos Lietuvai skirtos rekomendacijos.

Labai vertiname siūlymus, kurie prisideda prie konkurencingumo skatinimo ir geresnio vidaus rinkos veikimo. Vyriausybė visapusiškai remia Europos Sąjungos bendrosios rinkos potencialo išnaudojimą, šalinant dar egzistuojančias kliūtis prekių ir paslaugų rinkose.

Kartais pasitaiko atvejų, kai mūsų verslas susiduria su trikdžiais kitose rinkose, ypač paslaugų sektoriuje, todėl remiame Europos Komisijos iniciatyvas įdiegti vieningą „paslaugų teikėjo pasą“.

Atkreipiau komisarės dėmesį, kad Lietuvos Vyriausybė nepritaria EK pasiūlymui dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos keitimo, nes tai neigiamai paveiktų Europos valstybių konkurencingumą.

Darbuotojų komandiravimas yra reikšmingas vidaus rinkoje, ypač kalbant apie tarpvalstybinį paslaugų teikimą. Todėl manau, kad pasiūlymas, kuriame neatsižvelgiama į valstybių narių skirtingą ekonominį išsivystymą gali sukurti naujas kliūtis paslaugų teikimo srityje. Lietuvos Seimas yra pateikęs pagrįstą nuomonę, jog šis EK pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo.

Taip pat aptarta EK parengta strategija „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“. Sutarėme, kad geresnis reglamentavimas yra svarbus siekiant tinkamos reguliavimo kokybės, kuri užtikrintų, kad ir verslas, ir vartotojai galėtų pasinaudoti visais Europos Sąjungos vidaus rinkos teikiamais privalumais.

Trumpai aptarta ir EK iniciatyva dėl Europos pramonės skaitmeninimo, kuris paskatintų inovacijų plėtrą, didintų Europos pramonės konkurencingumą pasaulyje, nepamirštant ir tradicinės Europos pramonės.