Aktualijos

Šiandien – Jūrinio slėnio mokslo laboratorijų statybos pradžios – kapsulės įkasimo – ceremonija Klaipėdoje. Šiandien pradedama būsimo mokslų ir technologijų centro statyba simbolizuoja Lietuvos ambicijas sukurti stiprų savo ūkio jūrinį sektorių. Siekiame sukurti pramonės šaką, aprėpiančią laivybą, laivų statybą ir remontą, uostų paslaugas, kranto zonos išteklių panaudojimą, rekreaciją, turizmą, akvakultūrą bei kitas sritis, pagrįstas pažangiomis technologijomis ir inovacijomis.

Šiame mokslo, verslo ir studijų placdarme gimęs idėjų, žinių ir praktinės veiklos lydinys padės įgyvendinti keliamą tikslą, kad Klaipėda taptų autoritetingu aukščiausio kokybės lygio studijų, tarptautinių mokslo tyrimo ir jūrinių technologijų centru Baltijos regione.

Tai sunkus, bet įgyvendinamas uždavinys. Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo statyba tapo Lietuvos pavyzdžiu Europai. Mokslininkai, įvairių sričių specialistai dirbo sutartinai, greitai ir kvalifikuotai, pakeliui spręsdami sudėtingas technines problemas, priimdami profesionalius sprendimus. Terminalas Klaipėdai jau suteikė ekonominį ir akademinį impulsą –  įkurtas suskystintų gamtinių dujų klasteris, o universitetas pradeda rengti šios energetikos srities specialistus.

Klaipėda verta tapti ryškiu jūrų mokslų ir jūrinių technologijų švyturiu Baltijos pakrantėje. Į plečiamą slėnį persikels po miestą išsibarstę Klaipėdos universiteto studijų padaliniai, veiks dabar statomas centras, 4 modernios mokslo atviros prieigos laboratorijos, technologijų ir verslo inkubatorius. Šio projekto vertė – 10,9 mln. eurų 2014–2020 m. laikotarpio ES fondų paramos lėšų.

Klaipėdos uosto krovos rodiklis pernai pasiekė absoliutų krovinių apyvartos rekordą – 38,5 t., o šiemet uostas toliau išlaiko kylančią krovos kreivę, nors kaimyniniuose uostuose krovos mastai krenta. Tai dar kartą patvirtina, kad mūsų sprendimas maksimaliai investuoti į uosto infrastruktūrą pasiteisina.

Vertinant pasiektus rezultatus ir siekiant tolesnės uosto plėtros, būtina didinti uosto pajėgumus jį plėtojant. Tai leistų Klaipėdos uostui išlaikyti lyderio pozicijas regione ir pritrauktų papildomas investicijas, kurios leistų sukurti papildomas darbo vietas ir sudaryti sąlygas darbuotojų atlyginimų augimui.