Aktualijos

ParaolMieli parolimpiečiai, Jūs visi puikiai pasirodėte  žaidynėse. Kartu su Lietuvos žmonėmis didžiuojuosi jūsų sportiniu ryžtu  ir valia, kuri yra stipresnė  už likimo ir negalios iššūkius. Jūsų pasiekimai mums yra pavyzdys, drąsinantis  nugalėti gyvenimo kliūtis.

Jūs įnešėte didžiulį indėlį į Lietuvos vardo garsinimą, nes kiekvieno startas, dalyvavimas komandinėse varžybose buvo ir asmeninė pergalė.  Jūs paskatinote  Lietuvą    domėtis ir  sirgti  už parolimpiečius.  Tvirtai tikiu, kad kitos žaidynės  jus bus transliuojamos per Lietuvos televiziją.

Kritiškai, be emocijų ir rinkimų šūkių vertiname olimpinių ir parolimpinių žaidynių skirtumus ir premijų šių žaidynių nugalėtojams ir prizininkams skyrimo tvarką. Neturime laukti, kol tarptautinė sporto bendruomenė sulygins olimpines ir parolimpines žaidynes ir vyks bendros žaidynės. Visi turime eiti lygių galimybių keliu, todėl žengėme pirmą žingsnį ir ženkliai didiname  premijas   parolimpinių žaidynių nugalėtojams.

Daug kalbų pasakyta apie lygias galimybes neįgaliesiems, tačiau šie žodžiai turi gilią prasmę, kuri visiems turi būti suvokiama ne kaip trumpalaikiai praregėjimai ir populizmas, bet kaip nuoseklūs darbai.  Valstybė esame mes visi – todėl nuo mūsų visų priklauso, kaip gyvensime, kaip gyvens neįgalus žmogus mūsų visuomenėje.

Išgirdome  jūsų pasisakymus, kaip sudėtinga buvo rengtis parolimpinėms žaidynėms, taip pat  keliamus  klausimus  dėl neįgaliųjų sporto organizacijų, atsakingų už parolimpinio sąjūdžio plėtrą, kompetencijos ir  administracinių  gebėjimų. Mūsų valstybėje nevyriausybinėms organizacijoms patikėta plėtoti parolimpinį sąjūdį, parolimpines sporto šakas. Tai didžiulė atsakomybė, nes pirmiausia nuo neįgaliųjų sporto organizacijų (Lietuvos parolimpinio komiteto, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos, Lietuvos aklųjų sporto federacijos) pasirinktos strategijos ir programų priklauso valstybės parama, neįgaliųjų įtraukties į sportą galimybės ir rezultatai. Akivaizdu, kad   reikės  iš jų   pareikalauti detaliai atsiskaityti, kaip ir kodėl  buvo paskirstyti pinigai.

Siekdami  realių lygių galimybių, kviečiame kartu siekti pokyčių neįgaliųjų sporto organizacijose.  Valstybės institucijos,  savivaldybės ir kitos sporto federacijos bendradarbiaudamos su jumis turi   priimti  strateginius sprendimus, kaip  sukurti  lygių galimybių  pagrindą  neįgaliųjų  sporte.

Dar kartą visiems dėkoju  už  laimėjimus,  linkiu sveikatos ir stiprybės.