Aktualijos

KogeneracibeŠiandien Vilniuje  pradedame statyti vieną didžiausių energetikos objektų nepriklausomos Lietuvos istorijoje – biokuro ir komunalinių atliekų kogeneracinę elektrinę. Ji  svarbi ne tik Vilniui, bet ir visos šalies energetikos ūkiui. Jėgainėje per metus bus pagaminama  pusė Vilniui  centralizuotai tiekiamos šilumos, taip pat apie 15 procentų visos Lietuvoje pagamintos elektros energijos, kuria bus galima aprūpinti iki 230 tūkst. namų ūkių. Šio objekto statyba žymi lūžio tašką  Lietuvos  energetikos ūkio plėtroje.

Tai ateities energetikos objektas –  technologiškai  pažangi, aplinką ir energijos išteklius tausojanti jėgainė, kuri šilumos  ir elektros gamybai naudos  vietinį biokurą ir komunalines atliekas. Vilnius   taps  visais atžvilgiais švaresniu  miestu, nes  surenkamos  šiukšlės keliaus  ne į savartynus, o į elektrinės katilą.

Ši  jėgainė   maždaug 20 procentų atpigins šilumos gamybos  kainą  vilniečiams   ir  dar labiau  sumažins  elektros sąskaitas   visiems Lietuvos gyventojams. Čia pagaminta elektra bus prekiaujama rinkos sąlygomis – be subsidijų,   kurias anksčiau apmokėdavo visi elektros vartotojai.

Svarbu ir tai, kad  pastatę  kogeneracinę  jėgainę užsuksime dar vieną dujų  čiaupą ir tuo sumažiname Lietuvos  priklausomybę  nuo importuojamų energijos išteklių.   Mūsų Vyriausybės  vienas iš uždavinių  energetikos srityje  –  iškastinį   kurą  pakeisti   vietiniu.  Eidami šiuo keliu galime įgyvendinti  ir kitus tikslus   – didinti energetinių išteklių įvairovę, stabdyti kapitalo išvežimą iš Lietuvos, kurti  naujų darbo vietų.

Vilniaus jėgainė  kartu su netrukus pradedama statyti Kauno kogeneracine  elektrine yra  svarbūs Lietuvos energetikos ūkio pertvarkos elementai.  Pradėjome  labai sudėtingą viso ūkio reformą  – nuo  daugiabučių  pastatų  ir šilumos  trasų renovacijos  iki   biokuro katilinių  statybos.  Per ketverius metus Lietuva energetiniu  požiūriu tapo  daug saugesnė, taupesnė  ir inovatyvesnė.

Vilniaus jėgainę statys  Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos įmonės. Noriu palinkėti ir statybininkams, ir mums visiems, kad  po dvejų  metų, kaip  numatyta projekte,  čia jau  būtų pagaminta   pirmoji energijos  kilovatvalandė.  Sėkmės darbe.