Aktualijos

KrivuleKrivūlė sukvietė  visas  Lietuvos savivaldybes  įvertinti nuveiktų darbų ir   pamatyti, kaip tie darbai  atrodo greta kitų.  Pastarieji dveji  metai parodė, kad mūsų regionai  pagaliau   pradėjo   vaduotis  iš krizės sąstingio.  Deja, pasitvirtino paprasta tiesa – griežto taupymo  režimą  galima  įvesti greitai, o ekonomikos gaivinimas  užtrunka  ilgus metus.

Regionams taikytos programos  ir pagalba (ne tik pinigais) davė  akivaizdžių  rezultatų.

Labiausiai džiugina  tai, kad finansų  srautai  pagyvino  jų ekonomiką. Nepaisant vadinamojo  embargo neigiamo  poveikio mūsų  eksportui, pagaliau tarp regionų pradėjo mažėti   registruoto nedarbo  ir vidutinio darbo užmokesčio (bruto) skirtumai, padidėjo  socialinė  sanglauda.

Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ duomenimis,  pagal tiesioginius  užsienio investicijų  projektus  planuojamų darbo vietų  skaičius sparčiausiai augo  regionuose,  ten nukeliavo   net   99 procentai investicijų į ilgalaikį  turtą. Potencialiems investuotojams susiorientuoti padės parengtas  regionų žemėlapis, kuriame    įvertinta turima ūkio bazė, įdirbis ir ištekliai, pasiūlyta jų specializacija.  Tačiau  ir pačioms  savivaldybėms  reikia  įdėti  pastangų,  kad  patrauktų  investuotojų  dėmesį. Džiaugiuosi Akmenės, Marijampolės ir kitų savivaldybių    derybų su stambiomis  kompanijomis sėkme, sukurta atkakliu  ir kryptingu  darbu.

Mūsų Vyriausybė pasirinko  regioninės politikos  modelį, atitinkantį  Europos Sąjungos šalių  pažangią     praktiką. Jos  vektorius  – ne vietinės reikšmės  infrastruktūros  projektai, o  integruotų   teritorijų plėtra, įtraukiant į šį procesą  ir bendruomenių iniciatyvas. Kompleksinėms      kaimo ir miesto vietovių  vystymo priemonėms – šių vietovių investiciniam patrauklumui didinti, verslo  sąlygoms gerinti, kultūros ir  rekreacinei  infrastruktūrai plėsti  skiriama  šimtai milijonų eurų  2015–2020 metų  finansinės programos lėšų.

Reikia plėtoti  dar  vieną pasiteisinusį  dalyką  – pasitikėjimą savivalda. Jau įsitikinome, kad   savivaldybėms suteikta teisė  savo reikmėms   panaudoti  didesnę dalį jų surenkamų gyventojų pajamų  mokesčių paskatino labiau  rūpintis verslo  aplinka ir padidino įplaukas. Pernai bene pirmą kartą beveik   visos savivaldybės ( 58 iš 60)  įvykdė ar viršijo  pajamų   planus.

Kaip  įsivaizduojame tolesnę  regioninės  politikos  ateitį? Kad dar labiau didėtų regionų indėlis į Lietuvos  ekonomiką, reikia stiprinti  regionų plėtros  tarybas,   sąveiką su sektorinėmis  ministerijomis.  Biudžeto   lėšas  turime pradėti  planuoti ir pagal regionų  parengtas bei  numatytus  prioritetus atitinkančias verslo, inovacijų plėtros ir užimtumo strategijas, veiksmų programas.

Šiandien nuoširdžiai  sveikinu  „Auksinės krivūlės“ laureatus ir linkiu vieniems iš kitų mokytis ir semtis gerosios patirties.