Aktualijos

Jau dabar daug klausimų gaunu dėl ką tik priimto LSDP etikos komisijos sprendimo sugrąžinti į partiją korupcijos byloje teisiamą sostinės vicemerą Romą Adomavičių. Savo poziciją esu išsakęs seniai ir ne kartą, tečiau tenka darsyk pakartoti: turi pasibaigti teismo procesas, turi būti viskas išsiaiškinta, paneigti kaltinimai, kurie yra labai rimti, susiję su korupcija, tik tuomet galima šnekėti apie narystės socialdemokratų partijoje atkūrimą. Tai principas, kuris turi būti taikomas visiems be išimties partijos bičiuliams, nesvarbu, kokį postą jis užimtų. Narystė partijoje stabdoma, kol akivaizdžiai paaiškės kaltinimų pagrįstumas. Manau, kol vyksta teismo procesas ir aiškinamasi, vertinamos visos aplinkybės, užbėgti įvykiams už akių nėra teisinga, tai klaida. Tai nebūtų solidžios politinės jėgos verta pozicija, juolab, kontekstas tokio LSDP etikos komisijos sprendimo daugiau negu akivaizdus – artėjantys savivaldos rinkimai.