Aktualijos

ABLietuvoje mokytojas nuo seno yra viena gerbiamiausių ir kilniausių profesijų, kuriai reikalingas gilus išsilavinimas ir didelis pašaukimas.

Kiekvienas iš mūsų savo mokytojus, ypač pirmuosius, prisimena su didele pagarba.

Keturias pirmas klases lankiau Užuožerių pradinėje mokykloje, nuo penktos klasės mokiausi Šeduvos mokykloje, kuri,  pažymėjusi savo 90-metį, tapo gimnazija. Visada šiltai prisimenu savo klasės auklėtoją, kitus mokytojus, kurie darė viską, kad mes, tuometinis Lietuvos jaunimas, būtų išsimokslinę, atsakingi ir kūrybiški.

Nuo tų laikų daug kas pasikeitė, tačiau esmė nepakito – mokytojas yra ir išliks vienu pagrindinių visuomeninio gyvenimo centrų.

Linkiu visiems Lietuvos mokytojams išlikti novatoriškiems, iniciatyviems ir nuolat tobulėjantiems.

Jūs per mūsų vaikus ir anūkus kuriate Lietuvos ateitį!

Su Tarptautine mokytojų diena!