Aktualijos

Šiandien LRT televizijos laidoje „Savaitė“ šnekėjau apie kitų metų biudžeto prioritetus. Kai ką norėčiau pakartoti, patikslinti, pabrėžti.

Vyriausybės laukia itin svarbus darbas – 2015 metų biudžeto pateikimas Seimui, o vėliau – ir balsavimas dėl jo priėmimo. Biudžeto prioritetai – krašto gynyba, socialinės atskirties mažinimas, taip pat energetika.

Po makroekonominių rodiklių prognozės pakeitimo, Finansų ministerija turės peržiūrėti, patikslinti ateinančių metų biudžeto asignavimų planą. Vyriausybės pagrindinis uždavinys yra racionaliai suplanuoti lėšas, kurios yra numatytos gauti iš verslo, taip pat mes planuojame, kaip panaudosime ES lėšas iš 2014–2020 metų finansinės perspektyvos.

Socialinės atskirties mažinimas: MMA bus pakelta nuo spalio 1 d. 35 litais, pensijų kompensavimas tikrai bus tęsiamas ir kitais metais.

Kita mūsų sritis yra energetika ir, savaime suprantama, įsipareigojimas krašto apsaugai didinti.

Šiuo metu neturiu pagrindo manyti,  kad Lietuvai dujos nebus tiekiamos pagal nustatytą tvarkaraštį, grafiką ir pagal nustatytus kiekius. Lietuva dabar yra sukaupusi 33 milijonus kubinių metrų dujų Inčiukalnio saugykloje. Kraštutiniu atveju mes galėtume naudoti dujas, kurios yra „Amber Grid“ dujotiekio tinkluose. Atsargų turime maždaug 12 dienų. Jeigu matysime, kad yra būtina, sieksime  gauti didesnį kiekį iš Latvijoje esančios saugyklos. Tačiau metų pabaigoje mes jau turėsime terminalą ir galėsime apsirūpinti alternatyviomis dujomis.