Aktualijos

Vakar susitikau su Lietuvoje viešinčiu Tarptautinės darbo organizacijos generaliniu direktoriumi Guy Ryder, buvo labai įdomus ir turiningas pokalbis. Aptarėme nelegalaus darbo problemą tarptautiniame kontekste, taip pat jaunimo užimtumo klausimus.

Geroji kai kurių Europos valstybių nelegalaus darbo mažinimo patirtis rodo, jog kovoje su nelegaliu darbu reikia mažinti jo paklausą ir ne vien didinti prevencines ar baudžiamąsias priemones. Lietuva šiai problemai spręsti kuria socialinį modelį, apimantį užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumo didinimą. Tai novatoriškas būdas, skatinantis perėjimą nuo nelegalaus prie įteisinto užimtumo, pabrėžiant, jog deramas atlyginimas ir mokamos socialinio draudimo išmokos darbo rinkoje nukonkuruoja nelegalų darbą.

Turint galvoje apie jaunimo užimtumą labai svarbi yra Jaunimo garantijų iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti, jog visi jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, įskaitant pameistrystės mokymo formą, arba atlikti praktiką ar stažuotę. Šios programos įgyvendinimui labai svarbus tinkamų partnerių pasirinkimas. Siekiant Jaunimo garantijų iniciatyvą įgyvendinti kuo efektyviau, suburtas partnerių tinklas iš ministerijų, verslo, darbdavių, darbuotojų bei jaunimo organizacijų, sprendžiantis jaunimo užimtumo klausimus, vertinantis ir teikiantis siūlymus dėl priemonių įgyvendinimo.