Aktualijos

Malonus susitikimas su lietuviškos spaudos atstovais Pasaulio lietuvių centre Čikagoje. 

Čikaga – nepaprastai svarbus miestas Lietuvai. Čia turime gausią ir stiprią lietuvių bendruomenę, daug iškilių žmonių, kurie padėjo ir iki šiol padeda mūsų šaliai.

Kalbėjomės, kad kiekvienas Amerikos lietuvis, pritaikęs savo gerąją patirtį, gali prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo ir taip kurti sėkmingą ateities Lietuvą.