Aktualijos

a878a943-4ffd-438a-9ec8-aeb4ac08bad1_bigKonferencijoje „Verslas 2015“, trumpai pristačiau Vyriausybės ekonominę politiką 2015 metais. Pradėjau nuo nevienareikšmiškai vertinamos perspektyvos: santūrios kitų metų pasaulio  ekonomikos atsigavimo prognozės verčia peržiūrėti mūsų planus, tačiau tai nemažina mūsų ambicijų Europos Sąjungoje išlaikyti augimo lyderių poziciją. Optimizmo šiam tikslui įgyvendinti suteikia praėjusių beveik dvejų metų patirtis. Patikinau, kad kartu su euro įvedimu toliau laikysimės griežtos fiskalinės drausmės, suteikiančios pasitikėjimo makroekonomine aplinka, ir stiprinsime  šalies konkurencingumą – tolesnės plėtros ir gerovės kertinį stulpą.

Man svarbu buvo pabrėžti, kad Lietuvos ateitis  – ne vienas ar trys didmiesčiai, bet tolygiai plėtojamų regionų centrų sistema, kuri garantuos verslo plėtrą ir gerovę visame krašte. Todėl didelė dalis investicijų atiteks mažesnių miestų investiciniam patrauklumui didinti ir verslo sąlygoms gerinti.

Kalbant apie strateginius projektus dažniausiai minima energetika. Tačiau šiai didelės svarbos projektų kategorijai priskiriama ir regionų plėtra, į kurią naujoje finansinėje perspektyvoje bus investuota 3,5 mlrd. litų ES paramos.

Kitas prioritetas – inovatyvios ekonomikos plėtra ir investavimo lygio kėlimas, nes inovacijos – dvidešimt pirmojo amžiaus pažangos variklis. Todėl spartinant šalies įmonių darbo našumo augimą, bus remiamos įmonių investicijos į inovatyvios gamybos ir paslaugų plėtrą. Ypač bus skatinamos kokybiškos vietinio ir užsienio kapitalo investicijos. Valstybės paramos sulauks tie, kurie bendradarbiaus su Lietuvos mokslu – investuos į tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, skatins inovacijas.

Dar viena prioritetinė sritis – ekonominės diplomatijos plėtra. Vyriausybė eksporto skatinimui  ir rinkų paieškai skiria 200 mln. litų iš naujos finansinės perspektyvos lėšų.

Pabaigai pasirėmiau Tarptautinio valiutos fondo misijos vadovo Lietuvoje  Christopho Klingeno teiginiu, kad Lietuvos ekonomika geba atsispirti sudėtingai išorinei aplinkai, yra lanksti, žmonės išradingi, o šalis konkurencinga. 2014 metai mums tapo didelių iššūkių metais, nes susidūrėme su kompleksiniu ekonominių, socialinių ir saugumo grėsmių pavojumi, bet  kartu pajutome savo stiprybę. Esame tarptautinės Vakarų bendruomenės dalis ir  turime patirties bei drąsos savarankiškai tiesti kelius į nepramintas tarptautines rinkas. Todėl niekada nebrėžčiau ribos galimybėms, nes tai stabdo iniciatyvas ir idėjas, gesina siekius.