Aktualijos

nor

Su darbo vizitu viešėdamas Suomijoje dalyvavau Šiaurės, Baltijos šalių ir Jungtinės Karalystės vyriausybių vadovų forume, kurio metu daugiausia dėmesio skirta inovatyvaus verslo ir konkurencingos švietimo sistemos kūrimo aktualijoms.


Pirmojoje forumo sesijoje politikai su verslo ir akademinio pasaulio ekspertais diskutavo aplinkai nekenkiančio ekonomikos augimo temomis, kalbėta apie inovacijų skatinimą pasitelkiant mokslo tyrimus ir švietimo sistemą, startuolių teikiamas galimybes. Mano pasisakymo mintis buvo ta, kad  tik inovacijos gali mums garantuoti tvarią ekonomikos plėtrą, tačiau įgyvendinant naujas idėjas reikia daugiau viešumo ir atvirumo, socialinio dialogo su visuomene. Lietuvoje turėjome pamokančios patirties su kai kuriais energetikos projektais. Siekdami užtikrinti palankų klimatą žaliosios ekonomikos plėtrai, negalime nuošalyje palikti visuomenės – tam reikia žmonių supratimo ir palaikymo.

Antroje sesijoje daugiausia dėmesio skirta švietimo sistemų konkurencingumui – skaitmeninio mokymosi, mokytojų rengimo, darbo rinkos poreikių aptarimui. Dalyvavau diskusijoje apie būtinybę ugdyti įgūdžius gyventi skaitmeninėje aplinkoje. Siekiant šio tikslo labai svarbu remti gabius ir talentingus vaikus, didinti finansavimą biomedicinos, gamtos ir technologijos mokslams bei skatinti inovacijų kultūrą. Trumpai supažindinau su mūsų šalies laimėjimais šioje srityje: Lietuvoje įgyvendinamos Nacionalinės kompleksinės programos tiksliųjų mokslų srityse, Kaune atidaryta pirmoji šiomis strategijomis besiremianti mokykla, kuri sulaukė didelio tėvų susidomėjimo.