Aktualijos

10688459_903230013051072_8917831054028738912_oŠiandien, minint tarptautinę studentų dieną,  kartu su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Pauliumi Baltoku pasirašėme pirmąjį Lietuvos istorijoje ketinimų protokolą „Dėl valstybės paramos studentams skatinti didinimo“.

Ketinimų protokolas įtvirtina partnerių – Vyriausybės ir Lietuvos studentų sąjungos – susitarimą ir toliau kryptingai ir konstruktyviai bendradarbiauti siekiant didesnės finansinės paramos studentams, atsižvelgiant į gerus studijų rezultatus.
Studentai aukštosiose mokyklose siekia įgyti žinių, praktinių įgūdžių bei akademinių laimėjimų, todėl finansinė padėtis negali būti kliūtis šiems tikslams pasiekti. Valstybės finansinė parama studentams turi būti siejama su jų rezultatais.

Ketinimų protokole rašoma: “Suprasdamos tai, kad būtina gerinti Lietuvos studentų finansinę padėtį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos studentų sąjunga prisiima atsakomybę ir sieks gerinti studentų skatinimą, didinti motyvaciją studijuoti, užtikrinant valstybės teikiamą paramą“.

Susitarime pažymima, kad, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, Vyriausybė sieks, jog iki 2018 m. studentams skatinti skiriamos valstybės lėšos, palyginti su šiuo metu vienam studentui skaičiuojama suma, palaipsniui didėtų iki 50 procentų.

Taip pat sutariama gerinti studentų gyvenimo sąlygas – tęsti aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programą, kuri būtų finansuojama valstybės biudžeto ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „JESSICA“ kontroliuojantysis fondas“ lėšomis.