Aktualijos

500_Euro_BanknotenŠiandien Vyriausybėje sutarėme dėl patikslinto socialinės srities 2015 metų biudžeto, kuris bus orientuotas į žmonių pajamų, užimtumo augimą ir socialinės atskirties mažinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomoms programoms kitąmet numatoma skirti 3,4 mlrd. litų ir, palyginti su 2014 m., šios lėšos didėja beveik puse milijardo litų (skirta 2,9 mlrd. Lt).

Kitais metais apie 102 mln. litų numatoma papildomai skirti visų biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mažiausiems atlyginimams didinti. Vidutiniškai 5 proc. didėsiantys atlyginimai turės įtakos visos šalies biudžetinėms įstaigoms: bibliotekoms, kultūros, socialinės globos įstaigoms ir t. t.

2015 m. daugiausia lėšų, 2,7 mlrd. litų, numatyta skirti socialinei paramai. Šios lėšos numatytos išmokoms vaikams, valstybinėms pensijoms, šalpos išmokoms ir kitoms socialinės paramos išmokoms, socialinei paramai mokiniams bei kitoms socialinės apsaugos srities specialiosioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams, socialinės globos įstaigoms išlaikyti bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms. Savivaldybių biudžetams būsto šildymo išlaidų, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijoms mokėti bus skirta beveik 175  mln. litų.

Viena svarbiausių 2015 m. naujovių ta, kad bus nustatytas vienodas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo modelis visose savivaldybėse. Vietos bendruomenių savivaldos programai įgyvendinti planuojama skirti 9 mln. litų (milijonu daugiau nei šiemet). Papildomai 400 tūkst. litų skirta Vaiko gerovės programos priemonių įgyvendinimui, taip pat 600 tūkst. Lt papildomai numatomi su šeimomis dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklai. Iš viso 2015 m. įvairioms programoms su šeimos vertybių puoselėjimu numatyta skirti 1,7 mln. litų.

Taip pat planuojama didinti vaikų dienos centrų rajonuose finansavimą ir tam skirti 9 mln. litų. Iš viso tikimasi finansuoti apie 250 vaikų dienos centrų. Dar beveik 350 tūkst. Lt daugiau nei šiemet bus skirta jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms.

Neįgaliųjų socialinei integracijai papildomai numatyti 2,6 mln. litų. Iš šių lėšų numatoma plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, skatinti jų įsidarbinimo galimybes, aprūpinti neįgalius žmones techninės pagalbos priemonėmis ir pan.

Darbo politikai įgyvendinti numatoma skirti beveik 463 mln. litų. Valstybės biudžeto lėšos bei numatomos lėšos iš Užimtumo fondo (100 mln. Lt) bus skiriamos aktyviai darbo rinkos politikai finansuoti, socialinių įmonių subsidijavimui, taip pat naujų įdarbinimo formų bei aktyvių darbo rinkos priemonių įteisinimui. 2015 m. į aktyvias darbo rinkos politikos priemones ketinama įtraukti apie 63 tūkst. žmonių.