Aktualijos

VyriausbesSeimas priėmė 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.
2015 m. valstybės biudžeto pajamos sudarys 7 974,4 mln. eurų (pajamos – 5599,8 mln. eurų, mokesčiai – 5149,9 mln. eurų), asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – 8 316,8 mln. eurų.
2015 m. numatyti asignavimai: Aplinkos ministerijai– per 333,9 mln. eurų; Energetikos ministerijai – beveik 101,5 mln. eurų; Finansų ministerijai – beveik 1 mlrd. 354 mln. eurų (iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas sudarys 1 mln. 448 tūkst. eurų; asignavimai tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms – per 637 tūkst. eurų); Krašto apsaugos ministerijai – per 425 mln. eurų; Kultūros ministerijai – daugiau nei 109 mln. eurų; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – per 985,5 mln. eurų; Susisiekimo ministerijai – per 805 mln. eurų; Sveikatos apsaugos ministerijai – beveik 562 mln. eurų; Švietimo ir mokslo ministerija – beveik 989 mln. eurų; Teisingumo ministerijai – per 96 mln. eurų; Ūkio ministerijai – per 262,6 mln. eurų; Užsienio reikalų ministerijai – per 72,5 mln. eurų; Vidaus reikalų ministerijai – per 381,7 mln. eurų; Žemės ūkio ministerijai – daugiau nei 1 mlrd. eurų. Teismams 2015 metais numatoma per 61,6  mln. eurų asignavimų.
Aplinkos ministerija numato atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai 2015 m. skirti 724 tūkst. eurų; krantotvarkos programos priemonėms įgyvendinti ir aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti – per 86,8 tūkst. eurų;
Energetikos ministerija Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti numato skirti beveik 1,5 mln. eurų;
Finansų ministerija piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti 2015 m. numato skirti beveik 2 mln. 317 tūkst. eurų; teikti valstybės finansinę paramą parvežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus, t. y. kompensuoti savivaldybėms išmokėtas sumas – beveik 290 tūkst. eurų;
Kultūros ministerija 2015 m. per 8 mln. 255 tūkst. eurų numato skirti Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti;
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti numato skirti per 1 mln. 317 tūkst. eurų;
Susisiekimo ministerija Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti numato skirti per 102,5 mln. eurų;
Sveikatos apsaugos ministerija Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti planuoja skirti per 10,6 mln. eurų, Švietimo ir mokslo ministerija – daugiau nei 8 mln. eurų; Ūkio ministerija – per 231 tūkst. eurų.
Ūkio ministerija Pasaulinės didžiųjų burlaivių regatos renginių organizavimo išlaidoms iš dalies padengti numato skirti beveik 145 tūkst. eurų.
Nekeičiant bendros Susisiekimo ministerijai tvirtinamos asignavimų sumos nuspręsta 4 mln.344,3 tūkst. eurų padidinti asignavimus Panemunės tiltui tarp A. Juozapavičiaus pr. ir Tilto g. toliau statyti ir šia suma sumažinti susisiekimo ministerijai Specialiajai kelių priežiūros ir plėtros programai numatomus skirti asignavimus.
Lyginant su Seimui pateiktu pirmuoju 2015 m. biudžeto projektu asignavimui dėl minimaliosios mėnesinės algos padidinimo iki 325 eurų nuo 2015 m. liepos 1 d. padidinti 14,4 mln. eurų; Žemės ūkio ministerijai kompensuoti pieno gamintojams žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų skirtumą – 8,7 mln. eurų; kitiems asignavimų valdytojams jų programoms vykdyti – 6,3 mln. eurų; valstybės investicijoms numatoma skirti 2,3 mln. eurų daugiau.
Savivaldybių biudžetams tenkanti gyventojų pajamų mokesčio dalis padidinta 14,5 mln. eurų ir sudarys 72,8 proc. arba 1 020,3 mln. eurų nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus. Savivaldybių pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti didėja 16,8 mln. eurų