Aktualijos

81Šiandien vakare susirinko Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Valdyba. Aptarėme situaciją koalicijoje, apsikeitėme nuomonėmis.

Mane ir įkvėpė, ir nudžiugino solidi partijos bičiulių laikysena, subalansuotas, pasvertas situacijos vertinimas. Esame brandi politinė jėga, vadovaujame Vyriausybei, jaučiame atsakomybę valstybei, įsipareigojimus Lietuvos žmonėms. Todėl negalime nusileisti iki nekorektiško santykių aiškinimosi, tarpusavio užsipuldinėjimų. Tai nėra naudinga valstybei, ne to laukia mumis patikėję žmonės.

Kartu LSDP Valdyba pažymėjo, kad būtina rimtai, dalykiškai reaguoti į kai kurių koalicijos partnerių pasisakymus viešojoje erdvėje.

Pačiu artimiausiu laiku bus sukviesta Politinė taryba, pagal socialdemokratų suformuotą darbotvarkę.