Aktualijos

fb-sv382961Vyriausybei pritarus nuo šių metų liepos 1 d. pradeda veikti Tautinių mažumų departamentas. Jis rūpinsis etnopolitikos formavimu ir įgyvendinimu, taip pat ir projektų įgyvendinimu.

Šis mūsų sprendimas, neabejoju, taip pat prisidės prie tautinių bendrijų interesų ir poreikių tenkinimo, tautinio tapatumo išsaugojimo. Departamentas padės tautinių bendrijų atstovams visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.

Džiaugiuosi, kad tautinių mažumų atstovai yra labai aktyvūs ir patys taip pat aktyviai dalyvauja jiems rūpimų klausimų sprendime. Lietuva gali didžiuotis, jog turi didžiausią Europoje tautinių mažumų mokyklų skaičių – daugiau kaip 70 mokyklų lenkų dėstomąja kalba, ir daugiau kaip  50 – rusų dėstomąja kalba. Beje, 2011 m. Gyventojų ir būsto surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 154 tautybių gyventojai, lietuviai sudarė 84,2 proc. šalies gyventojų, kitų tautybių atstovai – 15.8 proc.

Lietuvoje visas tautinių mažumų teises užtikrina Konstitucija, įvairūs įstatymai ir tarptautinės teisės aktai, ratifikuota Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija, tačiau reikalingas ir Tautinių mažumų įstatymas, prie kurios projekto svarstymo Seimas turėtų grįžti pavasario sesijoje.