Aktualijos

1e2c9bdfe0499777bb5577009e710812Nuo šių metų Vyriausybė įvedė naują valstybės investicinių projektų (VIP) įgyvendinimo tvarką.

Dabar VIP lėšos nebebus išdalijamos ministerijoms, kurios savo nuožiūra atrinkdavo finansuotinus objektus. Visi brangesni nei 1,5 mln. eurų projektai bus atrenkami ir tvirtinami Vyriausybėje. Tai užtikrins didesnį skaidrumą, lėšų panaudojimo efektyvumą ir projektavimo kontrolę, kad statybos neišsitęstų metų metus.

Šiandien man teko pristatyti Vyriausybės atrinktus,  visuomenei itin svarbius, prioritetinius objektus, kurie bus statomi ar rekonstruojami iš biudžeto bei Europos Sąjungos (ES) lėšų. Tarp jų – daugiafunkcis sveikatinimo, švietimo, kultūros ir užimtumo kompleksas, Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstravimo į Nacionalinį kongresų centrą projektas, Klaipėdos miesto baseino (50 m.) su sveikatingumo centru projektas ir kiti.

Didžiausia investicijų dalis atiteks sostinei – kultūros, sporto ir laisvalaikio paskirties centrams.

Pavyzdžiui, daugiafunkcio sveikatinimo, švietimo, kultūros ir užimtumo komplekso sostinės Ozo gatvėje projektas leis sustiprinti bendruomeniškumą, skatins gyventojų socializaciją ir kūrybiškumą. Komplekse bus teikiamos neformaliojo ir sportinio ugdymo bei sveikatinimo paslaugos, teritorija taps patrauklesnė investuotojams. Ta pati infrastruktūra gali būti papildomai naudojama komercinei kultūrinei ir sporto veiklai, generuoti pajamas ir mažinti viešojo sektoriaus poreikius ją išlaikyti. Todėl planuojama į komplekso vystymo projektą įtraukti privačius partnerius, kurie geriau išnaudotų papildomą kuriamos infrastruktūros komercinį potencialą. Projektą bus siekiama įgyvendinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu.

Kitas svarbus objektas,  Vilniaus koncertų ir sporto rūmai, įvertinus pasaulinę konferencijų organizavimo praktiką ir Vilniaus miesto poreikius, būtų pritaikomi kongresų ir konferencijų centro funkcijai. Būtų išlaikoma pagrindinė pastato funkcinė paskirtis – visuomeninė, praktiškai nesikeistų pastato planinė struktūra.

Atsižvelgiant į kongresų rūmų programą, funkcinius ypatumus, naujus technologinius ir bendrosios saugos reikalavimus, būtų įvedami pakeitimai, kurie nepaveiktų kultūros vertybės visumos, nekeistų vertingųjų objekto savybių. Koncertų ir sporto rūmai bus restauruoti ir pritaikyti minėtoms funkcijoms ir rekonstruoti.

Šiam projektui planuojama pritraukti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšas. Bendra apskaičiuota investicijų vertė apie 94 mln. eurų, preliminariai tinkamų finansuoti išlaidų suma iš Europos Sąjungos fondų – nuo 50 iki 70 mln. eurų. Valstybė taip pat ketina pritraukti privačių lėšų sutvarkant žydų kapines, įrengiant memorialą.

Tarp pristatytų planuojamų įgyvendinti projektų – ir Klaipėdos miesto baseinas su sveikatingumo centru. Baseinas atitiks visus FINA reikalavimus, turės 10 plaukimo takelių.  Tai bus visiškai naujas objektas, kuriame planuojamos tokios sporto rūšys kaip plaukimas, povandeninis plaukimas, vandensvydis ir nardymas atskirame specializuotame įrenginyje.

Tarp kitų pristatytų ir aptartų projektų – Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcija į daugiafunkcį pastatą, pritaikytą kompleksinei laisvalaikio ir pramogų, šviečiamajai, renginių organizavimo veiklai, taip pat sportininkų rengimo centro Druskininkuose, didžiausio iš dabar Lietuvoje statomų 15 sporto objektų, statybos, kurias baigus iš dalies bus išspręsta problema dėl treniruočių bazių stygiaus.

Vyriausybė taip pat prisidės vystant Klaipėdos dramos teatro projektą – teatro pastato avarinės būklės likvidavimą ir pastato rekonstravimą.

Mūsų Vyriausybei teko užduotis svarbiems visuomenei projektams surasti lėšų ir efektyviai jas panaudoti. Gana kalbėti apie lėšų įsisavinimą, turime ne šiaip įsisavinti, bet investuoti, kad vėliau gautume ekonominę grąžą.