Aktualijos

Gerbiamieji Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai, ankstesnių Vyriausybių vadovai ir kabinetų nariai, mieli kolegos bei visi svečiai,

šią gražią popietę drauge susirinkome paminėti nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės atkūrimo 25-etį. Žinoma, žvelgiant į ištisus šimtmečius rašomą mūsų valstybės istoriją tai trumpas laiko tarpas. Tačiau aš manau, kad jis tarsi žaibas ryškiai nušvietė mūsų gyvenimus.

Atgimimo idėja, laisvės ir nepriklausomybės siekis anuomet subūrė daugel drąsių, išmintingų ir valstybės atkūrimo darbams pasišventusių žmonių. Ne visiems buvo lemta sulaukti šio jubiliejaus, tad pagerbkime Anapilin išėjusius iškilius Lietuvos kūrėjus tylos minute.

Taigi, minime 25-ąjį laisvės pavasarį. Lietuvos žmonių darbštumo, atkalumo ir kūrybingumo dėka nueitas išties didelių sėkmių kupinas kelias. Reikia prisiminti, jog mums drąsiai ir ryžtingai paskelbus Nepriklausomybę, suglumęs pasaulis neskubėjo tiesti valstybingumo pripažinimo rankos. Nebuvo ir iš anksto sudėlioto strateginio plano, kaip gi tvarkysimės šalyje.

Tačiau buvo begalinis tautos ryžtas, nenusakoma vienybė ir siekis patiems kurti savo valstybę. Tad į šiuos darbus atsiraitoję rankoves kibo akademikai ir artojai, muzikantai ir mokytojai – visi, kam rūpėjo Lietuvos ateitis.

Manyčiau, kad ypatingą vaidmenį tvarkantis naujoje Lietuvoje atliko vykdomoji valdžia – Vyriausybės. Juk reikėjo ne tik dėti visas pastangas ir užtikrinti demokratijos procesų negrįžtamumą, vykdyti milžinišką šalies ūkio pertvarką, bet ir nuolatos rūpintis kasdieniais krašto reikalais.

Juk keitėsi ne keli teisės aktai, o visa santvarka. Ir pereiti nuo melagingojo socializmo į nežinomas laisvos rinkos erdves nebuvo nei paprasta, nei lengva. Natūralu, jog beskubant kuo greičiau tapti visų turtų šeimininkais ir daugelyje sričių taikyti tik verslo dėsnius, ne viskas išsyk pavyko.

Šiandien Lietuva kartu su kitoms ES valstybėmis kuria gerovę, esame saugūs galingiausio pasaulyje aljanso nariai. Per 25-erius metus Lietuvoje įvyko milžiniški pasikeitimai, apie kuriuos anuomet nebūtų drįsęs kabėti joks ateities pranašas. Nesiplėsiu plačiau į skaičiais ir faktais paremtus dabartinius valstybės pasiekimus, nes žinau, jog ši garbinga auditorija juos puikiai žino.

Tik noriu pasakyti, kad ne be didelių Vyriausybių pastangų šiandien pasiklystame prekių ir paslaugų gausybėje, o piniginėse – ne laikinieji talonai, o eurai. Laisva mintis, laisvas žodis, Lietuvos žmonės laisvai keliauja po visą pasaulį ir, manau, nebijokime, kad kai kurie tenai užtrunka. Jie tikrai anksčiau ar vėliau sugrįš į Lietuvą su naujomis idėjomis, kupini energijos ir ambicijų kurti, stiprinti savo Tėvynę.

Mielieji, naudodamasis šeimininko teise, noriu nuoširdžiai padėkoti jums visiems už milžinišką indėlį į laisvos ir nepriklausomos Lietuvos kūrimą. Manau, jog mums tikrai stipriai pasisekė. Juk buvome ne tik esminio lūžio – santvarkos pasikeitimo liudininkai bei dalyviai, bet dar išgyvenome ir amžių kaitą.

Tad toliau stiprinkime jaunos valstybės pamatus, kurkime, gražinkime namus, kuriuose būtų patogų ir jauku gyventi. Tai darykime nebodami laikinų geopolitinių darganų, pasikalbėdami, pasiginčydami, bet visada atrasdami darnų ir vieningą kelią – vardan tos Lietuvos.