Aktualijos

FB-TL394944Vilniuje įvyko neformalus Baltijos ministrų tarybos Ministrų pirmininkų tarybos susitikimas. Kartu su Latvijos Vyriausybės vadove Laimduota Straujuma ir Estijos Ministru Pirmininku Taavi Roivasu aptarėme situaciją Ukrainoje, pasirengimą Rytų partnerystės viršūnių susitikimui Rygoje, apsikeitėme nuomonėmis dėl saugumo padėties regione. Taip pat aptarti bendri energetikos ir transporto projektai.

Pradėdamas susitikimą padėkojau Latvijai ir Estijai už paramą Lietuvai siekiant narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, taip pat pasidžiaugiau mūsų šalių bendradarbiavimo kokybe ir intensyvumu. Šiuo metu vykstantys ekonominiai ir geopolitiniai procesai įrodo tokio bendradarbiavimo svarbą – tiek tarp mūsų šalių, tiek su mūsų sąjungininkais.

Susitikimo metu pabrėžta, kad sankcijų Rusijai klausimas turi būti labai aiškiai ir tiesiogiai siejamas su visišku Minsko susitarimo įsipareigojimų įgyvendinimu. Pažymėjome, kad labai svarbu tęsti visokeriopą paramą Ukrainai ir jos vykdomoms reformoms. Sutarta, kad ir toliau labai svarbu tęsti Krymo aneksijos nepripažinimo politiką. Taip pat sutarėme, kad Rytų partnerystės viršūnių susitikimas Rygoje turi atspindėti santykių su Rytų partnerėmis pažangą. Iki Rygos susitikimo labai svarbu užbaigti asociacijų sutarčių su Ukraina, Gruzija ir Moldova ratifikavimo procesą Europos Sąjungos šalyse. Taip pat svarbu pasiekti konkrečius susitarimus su Ukraina ir Gruzija mobilumo ir vizų liberalizavimo srityse.

Kalbant apie saugumo padėtį regione, buvo pažymėta, kad itin svarbu toliau įgyvendinti NATO viršūnių susitikimo Velse sprendimus. Parengties veiksmų plano įgyvendinimas yra pagrindinis atgrasymo politikos elementas. Yra konkrečių rezultatų įgyvendinant Velso sprendimus, reikia toliau tęsti tokią politiką. NATO vadaviečių įsteigimas būtų labai svarbus ir konkretus žingsnis.

Mūsų bendra nuomone yra reikšmingi Europos Vadovų Tarybos sprendimai dėl bendrų veiksmų poreikio strateginės komunikacijos srityje. Bendras ir koordinuotas atsakas Rusijos skleidžiamai propagandai yra bendras Baltijos valstybių interesas.

Dabartinės geopolitinės situacijos kontekste sprendimai didinti gynybos biudžetus yra svarus įnašas didinant bendrą Aljanso saugumą. Atkreipėme dėmesį, kad, siekiant efektyviai panaudoti gynybai skirtas lėšas, labai svarbu Baltijos šalims glaudžiai bendradarbiauti gynybos srityje, įskaitant bendrus ginkluotės pirkimus.

Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimas su kontinentinės Europos sistema tebėra vienas svarbiausių prioritetų. Šioje srityje ypač svarbu palaikyti glaudų dialogą su Europos Komisija ir Lenkija. Baltijos šalių energetikos ministrai šiuo klausimu aktyviai bendradarbiauja su Lenkijos kolega.

Kitas bendras prioritetas energetikos sityje – regioninės dujų rinkos sukūrimas. Šioje srityje labai svarbus elementas yra Lietuvos ir Lenkijos dujų jungties projekto įgyvendinimas.