Aktualijos

file59103495_2bf6e960Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo vėliavininko ir Žemaičių žemės teisėjo Andriaus Valavičiaus dėka Tytuvėnuose įsikūrus bernardinų vienuoliams, ši vieta tapo dvasinės ir kultūrinės traukos centru. Prieš keturis šimtmečius, 1614 metais, A.Valavičius Tryškiuose surašė bernardinų vienuoliams skirtą aktą apie ketinimą funduoti vienuolyną Tytuvėnuose.

Unikaliame XVII-XVIII a. Lietuvos sakralinės architektūros ansamblyje dera gotikos, renesanso ir baroko stiliai. Ansamblis vertintas kaip unikalus architektūros paminklas, labai mažai pakitęs nuo pastatymo laikų, vienas geriausiai išlikusių baroko epochos paminklų Lietuvoje ir Šiaurės Europoje. Žmonių dalyvavimas 1863 metų sukilime, Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus ir vietos gyventojų kova už šios bažnyčios išsaugojimą buvo reikšmingi carinės priespaudos metais, o šiandien mums visiems yra gražus tikėjimo ir pilietiškumo pavyzdys.

Mieli tytuvėniškiai, visi Lietuvos žmonės, sveikindamas jus šio garbingo jubiliejaus proga, linkiu ištvermės ir visokeriopos sėkmės Jūsų sumanymams ir darbams, skleidžiant tikėjimo šviesą mūsų Tėvynėje. Šv. Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Dievo Motina teduos mūsų tautos žmonėms drąsos nugalėti materialinius ir moralinius sunkumus, tepadarys vaisingus jų rankų ir proto darbus, teapsaugos šeimų židinių džiaugsmą ir visuomeninio gyvenimo vienybę.