Aktualijos

81Prieš porą dienų paskelbtoje naujausioje Pasaulio ekonomikos apžvalgoje Tarptautinis valiutos fondas pirmą kartą Lietuvą įtraukė į išsivysčiusios ekonomikos šalių grupę. Iki šiol mūsų šalis priklausė besiformuojančios rinkos ekonomikos sektoriui.

Šį aukštą įvertinimą Lietuvai padėjo pelnyti euro įvedimas, išaugusios gyventojų pajamos, eksporto rinkų diversifikacija ir integracija į globalią finansų sistemą. Be to, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija praėjusią savaitę priėmė sprendimą kviesti Lietuvą derėtis dėl narystės. Tai būtų strateginis pasiekimas, kuris dar labiau sustiprintų mūsų valstybę.

Lietuva visai Europai parodė, kaip galima per trumpą laiką priimti sudėtingus sprendimus ir garantuoti sau laisvę nuo energetikos šaltinių Rytuose. Klaipėdoje sėkmingai veikia Suskystintų gamtinių dujų terminalas, toliau griežtai laikomasi elektros jungčių su Švedija ir Lenkija darbų tiesimo grafikų. Nuo kitų metų sausio 1 dienos šios jungtys, integruojančios Lietuvą į Vakarų elektros tinklus, bus pradėtos eksploatuoti.

Naujoji ES finansinė perspektyva pirmiausia bus orientuota į investicijas gyventojų užimtumui regionuose skatinti. Investicinių planų turinčios įmonės galės pretenduoti į šią paramą.

Daugiabučių namų atnaujinimo programa smarkiai išjudino statybų verslą – šis pagal augimo tempus šovė į lyderio pozicijas Europos Sąjungoje. Bus pereinama prie ištisų kvartalų atnaujinimo, viešųjų pastatų energinio efektyvumo ir gatvių apšvietimo modernizavimo programų. Tam regionuose prireiks tiek profesinės, tiek ir kvalifikuotos darbo jėgos.

Valstybės pažanga neįmanoma be inovacijų, todėl Vyriausybė pradeda įgyvendinti labai ambicingą tikslą – spartinti perspektyviausių, mokslui imlių sektorių ir inovacijų plėtrą. Didėjant Lietuvos kariuomenės finansavimui, atsiranda nauja valstybės užsakymų niša – modernių technologijų pritaikymas gynybos poreikiams. Galime didžiuotis Lietuvos verslininkų atkaklumu, kurie sėkmingai atrėmė mūsų Rytų kaimynės prekybinių draudimų politiką, išlaikė eksporto apimtį, savo prekes nukreipė naujomis kryptimis.

Vyriausybė žengė svarbius žingsnius, kurie sustiprino mūsų valstybės politinį, ekonominį ir energetinį saugumą. Verslo aplinkos gerinimas ir skaidrinimas yra prioritetinis ir tęstinis šios Vyriausybės darbas, todėl bus siekiama sudaryti kuo geresnes sąlygas sąžiningam ir socialiai atsakingam verslui.