Aktualijos

812015 m. balandžio 9 d. EBPO Taryba vienbalsiai rekomendavo pradėti derybas dėl Lietuvos prisijungimo prie EBPO. Galutinis sprendimas dėl plėtros bus tvirtinamas 2015 m. birželio 3–4 d. EBPO Ministrų Taryboje Paryžiuje. Vyriausybės pasitarime išklausyta Užsienio reikalų ministerijos informacija apie  Lietuvos pasirengimą narystei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), artimiausio laikotarpio užduotis ir planus koordinuojant pasirengimą deryboms dėl narystės šioje organizacijoje.

Stojimo į EBPO procesas reikalaus visų institucijų bendrų pastangų. Laukia sunkus darbas. Atskaitingumas ir atsakomybė – esminiai kriterijai, kurių Vyriausybė reikalaus iš kiekvienos institucijos pagal kompetenciją.

EBPO yra kompleksinė organizacija, kuri stengiasi numatyti ir reguliuoti globalios ekonomikos vystymuisi įtaką darančius procesus, tarnauja kaip tyrimų platforma šalių narių ekspertams įvairiose valstybės valdymo srityse. Tai unikalus forumas, kuriame susirinkusios valstybės formuoja bei plėtoja naujas ekonominės bei socialinės politikos gaires, kurios vėliau perkeliamos į praktinį valstybių gyvenimą. Dar 2000 m. Vyriausybės programoje buvo atspindėtas šalies siekis tapti EPBO nare, o oficialų prašymą stoti į organizaciją Lietuva įteikė 2002 m. Siekis užtikrinti sklandų pasirengimą Lietuvos narystei EBPO yra įtrauktas į Vyriausybės 2016 m. veiklos prioritetus.

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į Lietuvos politikos sričių peržiūrų EBPO būstinėje kokybę, nes šios peržiūros – puiki proga pristatyti Lietuvos pažangą bei investicinį klimatą. Tokių pristatymų turinys ir kokybė lems Lietuvos įvaizdį EBPO.