Aktualijos

Susitikę su Europos Sąjungos komisaru, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą, Vyteniu Povilu Andriukaičiu, aptarėme EK rekomendacijų Lietuvai, genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) naudojimo, alkoholio vartojimo mažinimo ir kitus šios srities klausimus.
Lietuvos Vyriausybė teigiamai vertina Europos Komisijos rekomendacijas koncentruotis į makroekonominį stabilumą ir sritis, kurios  labiausiai prisidėtų prie šalių narių ir visos ES augimo.
Lietuvos tikslas – kad Lietuvos gyventojai vartotų tik saugų maistą, kuris neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Tačiau tai nereiškia, kad negalima atlikti mokslinių tyrimų, susietų su genų klonavimu mokslo, farmacijos tikslais.
Sutarėme, kad būtina integruoti visų ES narių veiksmus siekiant valstybių narių piliečių gerovės, sėkmingai propaguojant sveiką gyvenseną, mažinant ekonominę ir socialinę naštą, kurią valstybės narės patiria dėl alkoholio žalos.