Aktualijos

Gegužės 23-iąją minime Juozo Girniaus 100-ąsias gimimo metines. Šio vieno žymiausių lietuvių filosofų, išeivijos kultūrinio ir pilietinio žygdarbio – 1952–1969 m. leistos „Lietuvių enciklopedijos“ – redaktoriaus, visuomenininko veikla yra pareigos ir darbo Lietuvai pavyzdys. Juo kaip mąstytoju didžiuotųsi kiekviena tauta.
Išeivijoje JAV J. Girnius sąmoningai apsisprendė nesiveržti pasaulin, o dirbti Lietuvai. Jis manė, kad lietuvių kūrėjams reikia „leistis į tarptautinius vandenis“, tačiau kartu būtina rūpintis, kad tai nevirstų išėjimu iš tautos. J.Girniaus knygos ir straipsniai neprarado savo aktualumo. Su jo darbų pagalba galime suprasti provincialumo pavojus ir labiau pasitikėti savo jėgomis.
 “Giliai prasmingas mūsų ilgesys pralaužti savo uždarumą, bet grėsmingas domesio sutelkimas tik į šį prasilaužimą, lyg jau nebetektų nieko sau patiems bekurti, lyg pakaktų su svetimaisiais pasidalinti savo lobiais“, – yra rašęs J. Girnius. Tai dabartinei Lietuvai labai aktuali tema, padedanti suprasti mūsų kultūros tikslą ir prasmę.