Aktualijos

Šiandien dalyvavau Vilniaus ir Kauno intermodalinių (konteinerinių) terminalų atidarymo ceremonijoje. Neabejoju, kad puiki geografinė padėtis bei teikiamos paslaugos kelių ir geležinkelių transporto rinkos dalyviams paskatins transeuropinės reikšmės geležinkelio ir daugiarūšio transporto infrastruktūros plėtrą, kas sukurs papildomas darbo vietas bei prisidės prie šalies ekonomikos augimo.  

Šiuo metu Europoje intermodalinių terminalų yra maždaug trys šimtai, o šiemet šį sąrašą papildys ir du lietuviškieji – Vilniaus ir Kauno konteineriniai terminalai. Šiuose terminaluose kroviniai, esantys konteineriuose, bus perkraunami tarp geležinkelio ir automobilių transporto priemonių. Jų veikla padės didinti Lietuvos transporto ir logistikos sistemos konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, sukurs naujas darbo vietas, sumažins automobilių kelių apkrovą. Be to, intermodaliniu transportu gabenant prekes turėtų sumažėti ir logistikos kaštai.

Vilniaus terminalas užtikrins krovinių išskirstymą Vilniaus regione bei greitą jų perkrovimą į traukinius, kursuojančius tarp Klaipėdos jūrų uosto ir Rytų Europos bei Azijos šalių, o Kauno – greitai ir efektyviai perkrauti krovinius, atvykstančius iš Rytų ir keliaujančius į Vakarus.

Geografiniu požiūriu abu terminalai yra nepaprastai patogiose vietose. Pirmasis sostinėje, kur sukuriama didelė dalis šalies bendrojo vidaus produkto bei netoli sienos su Lenkija ir savo prieigos prie Baltijos jūros neturinčios Baltarusijos, antrasis – šalia tarptautinio Kauno oro uosto bei Kauno laisvosios ekonominės zonos. Didelį privalumą terminalui suteikia ir kelių ir geležinkelių logistikos išsidėstymas, jungiantis Rytus ir Vakarus per Klaipėdos uostą, bei Pietų Europą ir Šiaurės valstybes per VIII transeuropinį transporto koridorių.