Aktualijos

Vyriausybės programoje regionų politika yra viena iš prioritetinių krypčių. Savo veikloje nuosekliai laikomės įsipareigojimų skatinti savivaldybių ekonominę plėtrą, kurti naujas darbo vietas, mažinti socialinius skirtumus, valstybės planuojamas investicijas tikslingai paskirstyti pagal kiekvieno regiono poreikius ir naudos perspektyvas. Socialdemokratų iniciatyva priimti įstatymai dėl tiesioginių merų rinkimų į Lietuvos gyvenimą įnešė daugiau demokratijos, leido savivaldybių taryboms atsinaujinti. Vyriausybės sprendimas suteikti daugiau galių ir atsakomybės savivaldoms atvėrė naujas perspektyvas – tą darsyk akcentavau Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime. 

Praeitais metais pakoregavus Biudžeto sandaros įstatymą, šiemet padidėjo gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams. Dėl šios priežasties šiemet savivaldybės papildomai gaus apie 111,7 milijonų eurų, šie pinigai padės gerinti vietos verslo sąlygas, kurti naujas darbo vietas. Prie gyventojų užimtumo didinimo smarkiai prisidės ir naujasis socialinis modelis. Lietuva susidūrė su neišvengiama būtinybe pereiti prie lankstesnių darbo santykių, tapti konkurencingesne ir taip pritraukti daugiau investicijų, didinti gyventojų užimtumą, jų uždarbį. Priėmus naująjį Darbo kodeksą, garantuojantį palankesnes sąlygas naujoms darbo vietoms kurtis, nuo kitų metų pradžios iki 350 eurų didinsime minimaliąją mėnesinę algą.

Reikia pasinaudoti atsivėrusiomis galimybėmis po Vyriausybės priimto naujojo Teritorijų planavimo įstatymo, kuriame nebeliko nelogiškų draudimų ir smulkmeniškos biurokratinės priežiūros gyventojų iniciatyvoms. Dar prieš porą metų gana vangiai ir nenoriai vykdytas daugiabučių atnaujinimo procesas šiandien pavirto į visus regionus apėmusį renovacijos vajų – gyvenamieji pastatai renovuojami  visose savivaldybėse. Mūsų inicijuotas naujas renovacijos modelis ir šilumos ūkio pertvarka jau beveik trečdaliu sumažino gyventojų išlaidas už komunalines paslaugas. Tokie išlaidų pokyčiai sustiprino ne vienos šeimos biudžetą.

Sumažėjo piktnaudžiavimo pinigine parama atvejų, didėja gyventojų aktyvumas ir integracija į darbo rinką, sutaupytos lėšos skiriamos socialinėms paslaugoms teikti, globos namams ir dienos centrams finansuoti, transporto lengvatoms ir kitoms gyventojų reikmėms tenkinti.  

Didžiausias savivaldybių laukiantis iššūkis – tai tinkamas struktūrinės ES paramos panaudojimas. Savaime suprantama, kad pagražinta miesto aplinka, įrengti nauji sporto ir kultūros objektai teikia džiaugsmą gyventojams, tačiau nepamirškime, kad ne mažiau svarbu orientuotis į tuos projektus, kurie padeda spręsti esmines problemas – prisideda prie ekonominės ir socialinės piliečių gerovės.