Aktualijos

Lietuva pasauliniame konkurencijos indekse, kurį skelbia Šveicarijos institutas IMD, šiemet pakilo per 6 pozicijas. Aplenkusi artimiausias kaimynes – Estiją ir Latviją, dabar Lietuva užima 28 vietą.

Lietuva taip smarkiai sugebėjo pagerinti savo poziciją dėl teigiamų verslo ir valstybės pokyčių efektyvumo bei infrastruktūros. Lietuvos verslo efektyvumo rodiklio didelį pagerėjimą lėmė keletas veiksnių: kylantis bendras verslumo lygis, vis lengviau plėtrai užtikrinti būtinas rizikos kapitalas, besikeičiantis požiūris į verslą ir verslo valdymo standartus.

Mūsų šalį pagal šiuos rodiklius įvertino tarptautiniai ekspertai. IMD Pasaulinio konkurencingumo centro direktorius Arturas Brisas, lygindamas Baltijos šalių konkurencingumo rodiklius, išskiria Lietuvą ir sako: „Lietuvos kaimynės susiduria su rimtomis skaidrumo problemomis. Man susidaro įspūdis, kad šiame kontekste Lietuva daro ypač gerą pažangą“.

Tokie rezultatai buvo pasiekti dedant pastangas gerinti verslo sąlygas, aktyvinant institucijų bendradarbiavimą, skatinant verslo kūrimą ir plėtrą.