Aktualijos

DSC06829Pastaruoju metu yra išryškėjusios kelios temos, kurios verčia sukaupti Vyriausybės dėmesį ir reikalauja imtis neatidėliotinų sprendimų.
Pirmiausia, dėl pieno sektoriaus. Situacija pieno sektoriuje labai sudėtinga, šiemet kritusios pieno supirkimo  kainos ūkininkams atneša didelius nuostolius, todėl Vyriausybė inicijuoja trišalį pieno gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų susitarimą, kad minimalios pieno ir mėsos supirkimo kainos būtų artimos Europos Sąjungos (ES) vidurkiui. Tai – normali praktika, kurią taiko ir kitos ES valstybės. Žemės ūkio ir Finansų ministerijoms pavesta ieškoti galimybių paankstinti pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos žemės ūkiui už 2015 metus  panaudojimą.
Nepaprasta padėtis susiklostė ir su bendrove „Lietuvos jūrų laivininkystė“. Viena akivaizdu: mes privalome imtis visų priemonių, kad pasirūpintume savo žmonėmis, kad laivai būtų kuo greičiau išlaisvinti ir, nugabenę krovinius į paskirties vietą, grįžtų į Lietuvą. Pasigirdo nuomonių, kad mūsų pasirinktas kelias teisiškai yra diskutuotinas. Galiu pasakyti, kad yra priimti sprendimai, kurie aptarti su Konkurencijos tarybos ir ES teisės departamento atstovais, tad ES teisės aktai nėra pažeidžiami ir mūsų sprendimų kritika yra veikiau politikavimas, o ne realių alternatyvų siūlymas.