Aktualijos

AB_UkrainojeSavo vizitą Ukrainoje pradėjau dalyvaudamas Lietuvos garbės konsulato atidaryme. Ypatingai džiaugiuosi šiandien atidarytu Lietuvos garbės konsulatu Bila Cerkvos mieste, kuriame 1610 metais gimė vienas pirmųjų Vilniaus universiteto teisės profesorių Aronas Aleksandras Olizarovskis.

Lietuva ir Ukraina yra dvi šalys, susijusios istorinėmis sąsajomis, skaičiuojančiomis ne vieną šimtmetį. Bendra istorija, kultūra bei laisvės siekis tapo mūsų šalių strateginės partnerystės pamatu. Lietuva ištikimai rėmė ir remia Ukrainos pasiryžimą žengti demokratijos, reformų ir teisės viršenybės keliu. Lietuva visada liks Ukrainos interesų gynėja Europoje. Siekiame atkreipti Europos visuomenės dėmesį į tebesitęsiantį konfliktą Ukrainos rytuose, prisidėti prie Europos paramos Ukrainai mobilizavimo. Lietuvos garbės konsulato veikla atvers platesnes galimybes Lietuvos ir Ukrainos bendriems projektams, sėkmingam tolesniam dvišalių santykių plėtojimui.

Naudodamasis proga dėkoju Lietuvos garbės konsului Jurijui Litvinenkai už ilgametį indėlį stiprinant Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą.

Yra ir kitų iškalbingų vaisingo bendradarbiavimo ženklų tarp mūsų šalių.

Nuo šių mokslo metų aštuoniuose Lietuvos universitetuose studijuos 40 Ukrainos studentų magistrantų. Jų studijoms ir stipendijoms iš biudžeto skirta apie 430 tūkstančių eurų.

Vaikinai ir merginos į mūsų šalį atvyksta iš karinio konflikto zonų Rytų Ukrainoje. Devynios aukštosios mokyklos iš šio regiono buvo perkeltos į kitus Ukrainos miestus. Pirmosios pakopos (bakalauro) studijas baigusiems jaunuoliams buvo pasiūlyta tęsti mokslą mūsų šalyje.

Lietuva ištikimai remia Ukrainos kovą už laisvę, bet ne mažiau svarbu prisidėti prie Ukrainos ateities kūrimo. Mūsų indėlis – paramos tiltai šios šalies jaunimui siekti mokslo aukštumų.

Ukrainos studentai studijuos Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijos, Mykolo Romerio, ISM Vadybos ir ekonomikos ir Šiaulių universitetuose bei Vilniaus dailės akademijoje.