Aktualijos

GERMANY-FRANCE-ATTACKS-EMBASSYTai, kas įvyko Prancūzijos sostinėje Paryžiuje sukrečia. Mes, visi Lietuvos žmonės, solidarizuojamės su Prancūzija šią sunkią valandą. Reiškiu nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų, sunkiai sužeistų šeimoms, artimiesiems, Prancūzijos ir kitų šalių žmonėms, taip pat premjerui Manueliui Vallsui, dėl Paryžiuje įvykdytų brutualių teroro išpuolių, pareikalavusių daugybės taikių žmonių gyvybių.

Linkiu stiprybės ir susitelkimo šią sunkią netekties valandą. Jokie politiniai tikslai negali būti pateisinami terorizmu. Tai iššūkis prieš žmoniją, demokratinio pasaulio vertybes. Esu įsitikinęs, mes rasime savyje jėgų atsispirti agresijai, barbariškumui ir terorui.