Aktualijos

10897_eded5e2cc74770a08a708df98b2bc156Šiandien Vilniuje vyko Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) Ministrų Pirmininkų susitikimas, kuriam man teko pirmininkauti ir kuriame taip pat dalyvavo Latvijos premjerė Laimduota Straujuma ir Estijos Vyriausybės vadovas Taavi Roivas.

Kalbėjome apie tai, kad sudėtinga geopolitinė situacija reikalauja kaip niekada vieningų mūsų valstybių pastangų siekiant įgyvendinti strateginius sprendimus dėl krašto apsaugos, ekonominės gerovės ir energetinės nepriklausomybės, todėl daugiau dėmesio turi būti skiriama regiono saugumo stiprinimui, Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politikos įgyvendinimui, Baltijos valstybių integracijai ir prijungimui prie Europos Sąjungos tinklų ir rinkų, bendradarbiavimui stiprinant informacinį saugumą.

Taip pat pasidalinta migracijos iššūkių vertinimais, pabrėžta trijų Baltijos šalių ekonomikų atsparumo išorinei įtakai ir branduolinio saugumo kaimynystėje užtikrinimo svarba.

Baltarusija ir Rusija vykdo atominės energetikos projektus mūsų kaimynystėje, nesilaikydamos aplinkos apsaugos ar atominio saugumo standartų. Susitarta, kad būtina kelti šiuos klausimus tarptautinėje arenoje.

Pasidžiaugta konkrečiais sėkmingo Baltijos šalių bendradarbiavimo energetikos srityje rezultatais – tokiais, kaip elektros jungtys „NordBalt“ ir „LitPol Link“, kurios pirmą kartą sujungs Lietuvos, Švedijos ir Lenkijos elektros sistemas. Tai istorinis Lietuvos ir Baltijos valstybių žingsnis stiprinant šalių energetinę nepriklausomybę. Pažymėta, kad spalio mėnesį pasirašytas susitarimas dėl Lenkijos ir Lietuvos dujų jungties (GIPL) finansavimo suteikia pagrindą projekto sėkmingam įgyvendinimui iki 2019 metų. Trijų Baltijos šalių premjerų susitikime sutarta tęsti bendrus darbus, įgyvendinant ir kitus regioninės integracijos projektus, taip pat siekti iki 2025 metų užbaigti Baltijos šalių ir Europos kontinentinių tinklų elektros sistemų sinchronizaciją.

Visi Baltijos šalių premjerai sutarė, kad Rytų partnerystės politika turėtų išlikti prioritetinis Europos Sąjungos darbotvarkės klausimas.

Buvo akcentuota, kad būtina visokeriopa pagalba Ukrainai, o sankcijų klausimas Rusijai turi būti aiškiai ir tiesiogiai siejamas su visišku Minsko susitarimų įgyvendinimu, taip pat ir Rusijos – Ukrainos sienos kontrolės grąžinimu Kijevui.

Susitikime pasidžiaugta sėkmingu projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu. 2015 m. spalio 16 d. atidaryta pirmoji „Rail Baltica“ atkarpa nuo Lenkijos pasienio iki Kauno. Labai vertiname Europos Komisijos politinę ir finansinę paramą šiam projektui. Mūsų bendras tikslas – sukurti efektyvų geležinkelių tinklą, užtikrinantį greitą ir patogų susisiekimą tarp Baltijos šalių ir Vakarų Europos.