Aktualijos

10904_3c928b39e6084cab2dad6ec9dcd62b65Elektros jungties su Lenkija „LitPol Link“ ir jungties su Švedija „NordBalt“ sukūrimas – tai dar vienas istorinis žingsnis. Tai stiprina Lietuvos ir Baltijos šalių energetinę nepriklausomybę.

Galime drąsiai teigti, kad Baltijos, Šiaurės ir Vidurio Europos valstybės dar niekada nebuvo taip glaudžiai susijusios politiniais, ekonominiais ir energetiniais saitais. Bendra sėkmė rodo visuomenės pasitikėjimą valstybės gebėjimais įgyvendinti strateginius projektus.

Ir tai ne tik elektra. Tai – pozityvi energija, kuri būtina ekonominei raidai, mūsų valstybių konkurencingumui pasaulinėse rinkose. Tai kartu ir Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo energija.

Naujosios elektros jungtys ne tik padidins energetinį saugumą regione, bet ir duos apčiuopiamos ekonominės naudos visiems vartotojams. Nuoširdžiai dėkoju partneriams Lenkijoje, Švedijoje ir Baltijos šalyse, elektros sistemų operatoriams, inžinieriams ir rangovams, politikams ir valstybės tarnautojams, taip pat ir Europos Komisijai už paramą ir įsipareigojimus remti mūsų regiono energetinio saugumo siekį.

Naujoji 500 MW elektros jungtis „LitPol Link“ pirmą kartą istorijoje sujungia Lietuvos bei Lenkijos elektros sistemas ir sudaro sąlygas elektrai tekėti iš Vakarų į Baltijos šalis, ir atvirkščiai. Projektą nuo 2008 metų įgyvendino Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai „Litgrid“ ir PSE.

Elektros kabelis „NordBalt“ tarp Lietuvos ir Švedijos yra viena ilgiausių povandeninių jungčių pasaulyje. Projektą kartu įgyvendino Lietuvos ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatoriai „Litgrid“ ir „Svenska kraftnät“.

Abi jungtys yra Baltijos jūros regiono valstybių energijos rinkų sujungimo plano (BEMIP) dalis. Pagal šį planą, sukūrus tinkamą energetikos infrastruktūrą Baltijos jūros regione, tolimesnis žingsnis – Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais.

Tokio masto projektai įrodo, kad mūsų šalių bendradarbiavimas yra itin gerai išplėtotas, kokybiškas, paremtas supratimu ir įsipareigojimais – būtent tokią partnerystę puoselėja Lietuva. Kitas strateginis tikslas – Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacija su kontinentiniais Europos tinklais.

Mūsų Vyriausybė dės visas pastangas, kad įgyvendintume šį projektą iki 2025 metų. Baltijos šalių elektros sistema turi tapti neatsiejamu Europos tinklų segmentu. Prie šio mūsų siekio kviečiu prisijungti kolegas iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Europos Komisijos vadovus.