Aktualijos

11155_8cc21dbefe57ce166e5902452cbc801e (1)Antradienį dalyvaudamas atminimo laužo uždegimo ceremonijoje prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastatų, kreipiausi į Sausio 13-osios gynėjus, žurnalistus, visus susirinkusiuosius į šią ceremoniją,

Man tai buvo didžiulė garbė, nes aikštė priešais Lietuvos televiziją yra labai svarbi Lietuvos valstybingumui – galima sakyti, kad čia realiai gimė naujoji Lietuvos valstybė.

Kovo 11-ąją už Nepriklausomybę balsavo Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai, o Sausio 13-ąją čia, kaip ir prie televizijos bokšto, už valstybę balsavo Lietuvos žmonės.

Atėję ginti televizijos gynė taip pat ir mūsų valstybę.  Ir jeigu žurnalistų drąsa buvo kalbėti studijoje, į kurią jau veržėsi su automatais, tai prie televizijos pastato susibūrusių narsumas buvo apsisprendimas stovėti šioje vietoje, talžomiems automatų buožėmis.

Žurnalistai čia gynė savo darbovietę, o žmonės kovojo už Lietuvos televiziją ir radiją kaip savo valstybės simbolius.

Visada bus vertybių, kurias piliečiai turės ginti. Tėvynės gynyba – nuolatinis uždavinys. Ginti nuolat reikia ir savo teises, savo demokratiją. Bet tai jau pilietinės visuomenės uždavinys. Šiandien galime pasidžiaugti, kad mūsų valstybė šiame neramiame XXI a.pirmos pusės pasaulyje yra saugi. Saugi, būdama tarptautinės saugumo sistemos dalis. Saugi, nes remiasi narsiais ir pasiaukojančiai savo laisvę ginančiais Lietuvos žmonės.