2014 10 13

Vyriausybės prioritetu išlieka socialinės nelygybės tarp šalies regionų mažinimas per investicijų skatinimą, verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, ypatingai tuose regionuose, kur tiesioginių užsienio investicijų ir investicijų apskritai srautas pastaraisiais metais yra ypač mažas arba ar toliau mažėja. Regionų ekonominis augimas – svarbi tolesnio Lietuvos atsigavimo sąlyga. Investicijos, stiprėjantis verslas, naujos darbo vietos, didėjančios…

Plačiau…

2014 10 12

Šiandien vyko Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje įsteigimo 90-ųjų metinių minėjimas. Generalinis konsulatas Čikagoje – tai 90 nepertraukiamo Lietuvos diplomatinio atstovavimo metų, mūsų laisvės ir stiprybės simbolis. Čia visuomet buvo lietuvybės lopšys ir, nepaisant visų audrų ir istorijos vingių, konsulatas veikia iki šiol. Esu nepaprastai dėkingas už puoselėjamus glaudžius santykius tarp JAV ir Lietuvos. Diasporos indėlis visada…

Plačiau…

2014 10 12

Malonus susitikimas su lietuviškos spaudos atstovais Pasaulio lietuvių centre Čikagoje. Čikaga – nepaprastai svarbus miestas Lietuvai. Čia turime gausią ir stiprią lietuvių bendruomenę, daug iškilių žmonių, kurie padėjo ir iki šiol padeda mūsų šaliai. Kalbėjomės, kad kiekvienas Amerikos lietuvis, pritaikęs savo gerąją patirtį, gali prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo ir taip kurti sėkmingą ateities Lietuvą.