2015 01 15

Vyriausybės pasitarime pritarta Vidaus reikalų ministerijos pateiktam protokoliniam sprendimui, kuriuo nustatytos priemonės, skirtos mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tautinių mažumų gausiai gyvenamuose regionuose. Priemones parengtos po mano apsilankymo šalies regionuose, taip pat ir Pietryčių Lietuvoje, sudaryta speciali darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos ir 5 savivaldybių (Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų ir Trakų rajonų ir…

Plačiau…

2015 01 13

Mieli Lietuvos žmonės, kiekvienais metais sausį apmąstome tas išbandymų dienas, kai visi Lietuvos žmonės pakilo į lemtingą mūšį už laisvę, už  Tėvynės nepriklausomybę. Tai buvo kupinas ryžto, tikėjimo, vilties  ir didelio susitelkimo metas. Mes laimėjome laisvės kovą ir amžiams prisiminsime kraupią pergalės kainą. Mes nugalėjome, nes buvome vieningi ir ryžtingi, norėjome gyventi teisingai ir oriai….

Plačiau…

2015 01 11

Vyriausybei pritarus nuo šių metų liepos 1 d. pradeda veikti Tautinių mažumų departamentas. Jis rūpinsis etnopolitikos formavimu ir įgyvendinimu, taip pat ir projektų įgyvendinimu. Šis mūsų sprendimas, neabejoju, taip pat prisidės prie tautinių bendrijų interesų ir poreikių tenkinimo, tautinio tapatumo išsaugojimo. Departamentas padės tautinių bendrijų atstovams visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti…

Plačiau…