2015 01 11

Vyriausybei pritarus nuo šių metų liepos 1 d. pradeda veikti Tautinių mažumų departamentas. Jis rūpinsis etnopolitikos formavimu ir įgyvendinimu, taip pat ir projektų įgyvendinimu. Šis mūsų sprendimas, neabejoju, taip pat prisidės prie tautinių bendrijų interesų ir poreikių tenkinimo, tautinio tapatumo išsaugojimo. Departamentas padės tautinių bendrijų atstovams visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti…

Plačiau…

2015 01 09

Penktadienį dalyvavau Euro įvedimo Lietuvoje koordinavimo komisijos posėdyje, kurio metu aptartas šalyje vykstantis euro įvedimo procesas. O po posėdžio apsilankiau jau anksčiau anonsuotame susitikime Lietuvos banko Pinigų muziejuje. Ten muziejaus darbuotojams perdaviau saugoti bei eksponuoti Naujųjų metų naktį iš bankomato išimtą pirmąjį dešimties eurų banknotą. Beje, per pirmąją sausio savaitę pakeista per 1,3 mlrd. grynųjų…

Plačiau…

2015 01 05

Šiandien vakare susirinko Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Valdyba. Aptarėme situaciją koalicijoje, apsikeitėme nuomonėmis. Mane ir įkvėpė, ir nudžiugino solidi partijos bičiulių laikysena, subalansuotas, pasvertas situacijos vertinimas. Esame brandi politinė jėga, vadovaujame Vyriausybei, jaučiame atsakomybę valstybei, įsipareigojimus Lietuvos žmonėms. Todėl negalime nusileisti iki nekorektiško santykių aiškinimosi, tarpusavio užsipuldinėjimų. Tai nėra naudinga valstybei, ne to laukia mumis…

Plačiau…